facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU

  2021-01-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje o rozpoczęciu realizacji projektu fotowoltaicznego.
Wykonawca Firma Flexi Power z Kudrowic od 11-01-2021r. przeprowadza inwentaryzację posesji w celu przygotowania dokumentacji technicznej  i wydelegowała do jej przeprowadzenia Pana Arkadiusza Fijałkowskiego tel. 533 199 983 , który okaże się identyfikatorem  Mamy również wyłonionego inspektora nadzoru nad projektem Pana Michała Sondeja firma Zaxon Sem (tel. nr. 607280947) z Koszalina, który od strony technicznej będzie prowadził całość przedsięwzięcia.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt Aleksander Szopa 664747781. Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

INWENTARYZACJA JEST BEZPŁATNA I JAKIEKOLWIEK PRÓBY POBRANIA  ZAPŁATY PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO ZARZĄDU MTG

      Z powodu choroby biuro od 01-02-2021 nieczynne do odwołania. Przepraszamy za niedogodności.
Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.

  


Życzenia Wielkanocne

  2021-03-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


SERCEM ZA SERCE

  2021-01-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Sprawozdanie nr 1/01/2021

Dotyczące zbiórki pieniędzy na pomoc dla szpitala miejskiego w Miastku pod nazwą  ,,Sercem za serce”

 

W oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych .. Zarząd Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Miastku powołanemu przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze składa sprawozdanie  o wynikach zbiórki publicznej ofiar w gotówce i sposobie zużytkowania zebranych środków


 

 

  1. W okresie od 07-04-2020 do 31-12-2020 dokonano dobrowolnych wpłat na konto (w formie wpłat na wskazane subkonto Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego) na łączną kwotę: 8.018,38 zł ( słownie złotych: osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).
  2. Całą kwotę przekazano na wskazane konto Szpitala miejskiego w Miastku.
  3. O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych środków podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w/w:
  1. Strona internetowa www.mtg.miastko.pl
  2. Dziennik Bałtycki
  3. Głos Pomorza
  4. Portal internetowywww.miastko.pl  www.miastko24.pl

    IV. Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dokonał kontroli wydatkowania przekazanych środków

 

                                                                                                Aleksander Szopa

Prezes Zarządu MTG


OGŁOSZENIE

  2020-12-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

UWAGA !

DYŻURY

W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK W godz. 1600 - 1800 w siedzibie MTG ul. Grunwaldzka 1 (wejście od ustrony prokuratury)

   Drodzy Państwo członkowie MTG, Zarząd stowarzyszenia prosi o dokonanie wpłaty składek członkowskich za rok 2019 i 2020 do dnia 15.01.2021r. Osoby, które nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy członków MTG i nie będą mogły uczestniczyć w kolejnych projektach. Osoby którę zamierzają złożyć deklarację proszone są dołączenie dowodu wpłaty.
Deklarację i dowód wpłaty można wysłać na e-mail: mtg@miastko.pl

konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

                                                                                                                              Zarząd MTG

...czytaj więcej


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

  2020-09-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

         Szanowni Członkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego Beneficjenci w projekcie ,,Fotowoltaicznym”. Zdajemy sobie sprawę z Państwa oczekiwań w sprawie realizacji projektu i fizycznym montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na Waszych posesjach. Również jako Zarząd oraz wybrana z pośród członków MTG Komisja Przetargowa chcielibyśmy aby ta chwila nastąpiła możliwie jak najszybciej. Jednakże procedura przetargowa w nowej obowiązującej formule ( przetarg Unijny) rządzi się swoimi prawami, określonymi i zawartymi w Ustawie o Zamówieniach Publicznych do których w naszym przypadku MTG jest zobowiązane.                                                                                                                                  Informujemy Państwo ,że w dniu 31-07-2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż systemów PV i pomp ciepła czyli realizację zadania z dofinansowaniem prawie 85% z RPO dla Woj. Pomorskiego. W przetargu nieograniczonym złożono cztery oferty z następującymi kwotami ofertowymi:

1. Pro-Eco Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia                               5 279 316,40 zł

2. JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino 5603 891,32 zł

3. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K Kudrowice 12 95-200 Pabianice             6 569 063,51 zł

4. EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów                              8 992 466,90 zł

   

Obecnie trwa szczegółowa analiza ofert złożonych w postępowaniu przetargowym oraz uzupełniane przez oferentów dokumentów ( certyfikaty, karty techniczne mikroinstalacji i pomp ciepła), potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.


PODPISANIE UMOWY

  2020-12-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

 

Komunikat Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

         Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje, że 3 grudnia 2020 roku w Centrum Informacji Turystycznej Aleksander Szopa Prezes Zarządu wraz z Mieczysławem Czarneckim Skarbnikiem Zarządu, podpisali umowę na wykonanie zadania pod nazwą „ Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji fotowoltaicznych i 12 pomp ciepła CO, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  o łącznej mocy 1.149,10 kWp – jako element „wyspy energetycznej” / Miasteckiego Klastra Energii, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w przetargu z zachowaniem rygorów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ostatecznie po szeregu odwołań przetarg został skutecznie i prawomocnie zakończony.

     

       Wykonawcą została firma FlexiPower Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kudrowicach. Wykonanie dokumentacji projektowej ww. instalacji , ich montaż, opomiarowanie oraz oznakowanie będzie wykonane przez firmę montażową.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony harmonogram wykonania poszczególnych etapów. Rozpoczynamy od audytów energetycznych przeprowadzanych na Państwa posesjach.

        Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku realizacja projektu będzie wykonana do dnia 31 grudnia 2021 roku. W załączonym do umowy harmonogramie robót określono, że wykonawca rozpocznie prace projektowo-montażowe od
4 stycznia 2021 roku.

       Jednocześnie informujemy, że wartość kontraktu wynosi 6 569 063, 51 zł brutto. Środki finansowe w 85% pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, p0oddziałenie 10.3.1 Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: RPPM.10.03.01-22-0066/16-00. Pozostałe 15% stanowi wkład uczestników projektu, członków Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.

Zarząd MTG szczególnie dziękuje wszystkim członkom Komisji Przetargowej powołanej ze składu członków stowarzyszenia, wykonujących swe obowiązki całkowicie społecznie. Zarząd dziękuje również Członkom Stowarzyszenia za wyrazy wsparcia i cierpliwość. Zarząd jest pewien, że wsparcia i cierpliwości wystarczy Nam wszystkim co najmniej do chwili zakończenia tego projektu. Zapewniamy jednocześnie, że nie jest to nasze ostatnie działanie.

 

                     Prezes Zarządu

                                                           Aleksander Szopa 


Ogłoszenie o przetargu

  2020-06-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miasteckie towarzystwo Gospodarcze ogłosiło przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienia do przetargu

Sprostowanie do ogłszenia

Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu

=============================

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

Postępowanie przetargowe 29-06-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   

 


Rodzaje paneli fotowoltaicznych

  2020-06-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Warto poczytać opinie fachowców o panelach fotowoltaicznych nowe technologie nie znaczy lepsze!

Rodzaje paneli fotowoltaicznych  źródło kliknij w link

Kolejne opisy rodzaji paneli kliknij

Kolejne opinie na temat najlepszych paneli fotowoltaicznych

Opinie specjalistów

Panele słoneczne pierwszego typu o wysokiej sprawności

Panele słoneczne pierwszego typu charakteryzuje wysoka sprawność. Wśród nich wymienia się ogniwa polikrystaliczne, wykonane w starszej technologii i rozpoznawalne jako niebieskie, wydajniejsze ogniwa monokrystaliczne, rozpoznawalne jako całe czarne, oraz panele amorficzne.

Najlepszą sprawnością mogą pochwalić się ogniwa monokrystaliczne (czarne) – waha się ona w granicach 15 do ponad 20%, co przekłada się na dużą produkcję energii elektrycznej przy wykorzystaniu mniejszej powierzchni. Im większa moc paneli, tym mniej ich potrzeba, aby zasilić wszystkie sprzęty w Twoim domu. Ponadto tego rodzaju panele słoneczne charakteryzuje wysoka elegancja, szczególnie w wersji Full Black. Wiąże się ona z ciemną, jednolitą barwą kryształu krzemu oraz pozostałych elementów instalacji. Dzięki temu całość lepiej komponuje się z rozmaitymi pokryciami dachowymi. Ten rodzaj paneli fotowoltaicznych charakteryzuje także wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu efektywność produkcji jest wysoka nawet po 30 latach.

...czytaj więcej


Dofinansowanie do FOTOWOLTAIKI

  2019-09-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miło jest nam poinformować członków MTG, że otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Partnerem Wiodącym projektu jest Urząd Gminy Miastko.

Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to 82,60%.

Dalsze poczynania w realizacji projektu Zarząd ustali w poniedziałek, o walnym zebraniu uczestników projektu poinformujemy już niedługo na naszej stronie. Przypominam państwu, że członkowie MTG i uczestnicy projektu zobowiązani są do wpłaty 40 zł w poczet składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia.

konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

 


Nowy program

  2019-07-25 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Program „Mój prąd”, czyli dotacje do instalacji PV – PRZEWODNIK. Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Ile?

Rządowy pomysł na rychłe pojawienie się na polskich domach setek tysięcy instalacji z panelami słonecznymi jest prosty. Wystarczy wyłożyć swoje pieniądze, a rząd dorzuci nam 5 tys. zł. Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Programem objęte są instalacje o mocy 2-10 kilowata (kW). Jedynym dokumentem uprawniającym do wypłaty środków, ma być potwierdzenie instalacji specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej. Warto pamiętać, że jest jeszcze możliwość odliczenia 18 proc. kosztów inwestycji od podatku. - W takim przypadku odliczać będziemy od kwoty pomniejszonej już o rządową dotację. Zatem przy przykładowej instalacji za 25 tys. zł, po odliczeniu i dotacji, realnie zapłacimy za nią nieco ponad 16 tys. zł. Budżet państwa weźmie więc na siebie ok. 9 tys. zł, czyli ok. 35 proc. Przy kosztach w okolicach 50 tys. zł, za instalację z dopłatą i odliczeniem trzeba będzie zapłacić ok. 37 tys. zł. W kieszeni zostanie 13 tys. zł, czyli 26 proc. ceny pierwotnej.

więcej szczegółów na stronie www.wysokienapiecie.pl


1  2  3  4  5  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.