Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Fundacja dla Miasteckiego szpitala


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu informuje, że na rachunku bankowym Fundacji zostało otwarte subkonto dla  Szpitala w Miastku pod hasłem „Miastko”.  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław nr konta
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem  DAROWIZNA NA CELE OCHRONY ZDROWIA "Miastko". Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie choćby najdrobniejszą kwotą nasz szpital.


 

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2014-02-10 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-01 18:23:17