Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Walne Zebranie Członków MTG

Dnia 20 marca 2014r., w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia. Zebranie rozpoczął prezes Aleksander Szopa witając wszystkich zgromadzonych. Po przedstawieniu programu zebrania prezes przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna po przedstawieniu swojego sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowanie jawnego jednogłośnie Zarząd MTG otrzymał absolutorium za działania w roku 2013r. Prezes podziękował pracownikom urzędu Gimy a zwłaszcza wydziałowi promocji z naczelnikiem Konradem Remelskim na czele, dyrektorowi MGOK Miastko Januszowi Gawrońskiemu i jego pracownikom, dyr. OSiR Lechowi Warsińskiemu i jego pracownikom oraz wszystkim którzy pomogli w realizacji imprezy integracyjnej "Łączy nas Słońce" w ostatnią sobotę sierpnia która będzie cykliczną imprezą naszego Stowarzyszenia. W zebraniu zabrał głos burmistrz Miastka Roman Ramion stwierdzając, że Gmina , Urząd i MTG są w swoich działaniach skazani na siebie w realizacji projektów OZE. Przewodniczący zebrania Mieczysław Czarnecki zakańczył zebranie życząc wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne rozdanie środków z dotacją unijną.

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2014-03-24 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-24 21:20:58