Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Odnawialne Źródła Energii

Informacja dotycząca działań w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

 

Szanowni Państwo ostatnie tygodnie i miesiące prac zarówno Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego  jak i Energia Odnawialna Spółka Z.o.o w Miastku koncentrowały swoje działania na przygotowaniach do realizacji projektów: MTG złożony 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica). Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastko z montażem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz Lokalną Grupą Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia –instalacja PV budynku Biura.


    

Informacje Instytucji zarządzającej projektem RPOWP wskazały na bardzo duże zainteresowanie konkursem (wniosek złożyło 269 instytucji), i planowany termin oceny wniosków znacznie się wydłużył (planowany termin maj-czerwiec został zmieniony na październik listopad 2017r.). Prosimy zatem Członków MTG a jednocześnie uczestników w projekcie o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniamy również , iż będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich działaniach związanych z realizacją tego projektu za pośrednictwem lokalnych mediów jak również poprzez stronę internetową www. mtg.miastko.pl

Odnosząc się do rozpoczętego projektu wymiany pieców centralnego ogrzewania w którym to będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych). Informujemy , iż do dnia 27- lipca konkurs nie został jeszcze ogłoszony przez instytucję zarządzającą oczekujemy na decyzję w tej kwestii. Jesteśmy na etapie ukończenia prac projektowych. W wyniku przeprowadzonych u Państwa inwentaryzacji i zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie inwestycji w OZE informujemy o 330 uczestnikach zdeklarowanych do projektu następujących formach:

  1. Wymianę pieca na pellet 5- klasy energetycznej zdeklarowało 211 rodzin, 
  2. Wymianę pieca na ekogroszek 5- klasy energetycznej zdeklarowało 74 rodziny,
  3. Wymianę pieca na 5- klasy energetycznej gazowy 8 rodzin,
  4. Montaż tylko pomp ciepła 9 rodzin,
  5. Montaż kolektorów CWU lub paneli fotowoltaicznych 28 rodzin.

Ponadto w wielu przypadkach wyrażono chęć łączenia wymiany pieca z zamontowaniem solarów na ciepłą wodę użytkową lub produkcją energii elektrycznej w instalacjach PV. Dotychczasowa wartość tego projektu wynikająca z kosztorysu zawierającego przygotowane projekty indywidualnych opiewa na kwotę 6mln.150tys. złotych i obejmuje mieszkańców gmin: Miastko, Kołczygłowy, Kępic, Trzebielina, Koczały, Rzeczenicy, Czarnego i Debrzna. Jeżeli nie uda nam się spełnić kryterium najniższej wartości projektu w programie POiŚ – 2mln. Euro to będziemy aplikować o środki z Norweskich lub Szwajcarskich Europejskiego Funduszu Gospodarczego , którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów kwalifikowanych.            Informujemy , iż jest jeszcze możliwość przystąpienia do projektu. Prosimy o kontakt z Prezesem MTG Tel. 664747781 lub drogą e- mail miralexmiastko@wp.pl.

Niewątpliwym sukcesem zakończył się proces przygotowania do realizacji projektu polegającego na budowie elektrowni słonecznej w miejscowości Wołcza Wielka (prywatny teren dzierżawiony po odbywającym się Magam-Trophy), przez Energia Odnawialna Spółka Z.o.o w której współudziałowcami jest 45 - ciu przedsiębiorców chcących realizować na terenie gminy Miastko inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Dnia 27-lipca-2017r. odbyło się w restauracji Maxima Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników w którym Prezes Aleksander Szopa poinformował  zebranych 34 uczestników o skompletowaniu
i uzyskaniu: pozwoleń na budowę, umowie i warunkach przyłączenia do sieci energetycznej i odbiorze produkowanej energii elektrycznej z farmy PV przez Spółkę Energa S.A ,oraz o najważniejszej kwestii o wygranej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej po cenie 394 zł za 1 MW wytworzonej energii na okres 15 lat. Co oznacza że przez okres 15-lat Spółka będzie otrzymywać z Urzędu Regulacji Energetycznej 394zł za 1MW wytworzonej energii elektrycznej. Z  0,5 MW elektrowni słonecznej- roczny uzysk to 506 MW x 394zł= ok. 200 tys. zł rocznego przychodu. Szacunkowy koszt inwestycji (budowa elektrowni słonecznej o mocy 0,5 MW), to kwota:1.5 do 1,8 mln.zł , co oznacza zwrot nakładów w ciągu 7,5 – 9 lat. Żywotność paneli fotowoltaicznych w obecnej technologii oceniana jest na okres 25-30 lat z uwzględnieniem strat zużycia 0,7%
w wydajności w stosunku rocznym. Tak więc sukces uzyskania tak dobrych warunków wsparcia inwestycyjnego został przypieczętowany podjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o realizacji projektu budowy elektrowni słonecznej Wołcza Wielka z wykorzystaniem własnych środków finansowych współudziałowców Tak więc inwestycja może powstać do końca 2017 roku.  Ponadto podjęto Uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu o osoby: Adam Molak, oraz Zbigniew Wolski jako Wiceprezesi Zarządu Spółki Energia Odnawialna.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie Nasze działania wpisują się w projekt budowy tzw.,,Wyspy Energetycznej”, przyjętej jako Gminny System Zarządzania Energią w gminie Miastko polegającej na lokalnym częściowym uniezależnianiu się od dostawców energii i zarządzaniu wytworzonej energii elektrycznej, cieplnej na potrzeby podmiotów Gminnych ( przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, instytucje samorządowe , spółki JST, oraz instytucje pozarządowe). Projekt który zyskał akredytację RPOWP na dofinansowanie w kwocie ok. 3 mln.zł przeznaczoną na budowę Gminnego Centrum Zarządzania Energią (budowa ciepłociągu w trzech kierunkach Miasta oraz stworzenie 3-osobowego składu Zarządzającego Energią w Gminie Miastko) to efekt wspólnych działań: MTG, Energia Odnawialna Spółka Z.oo oraz Władz Gminy Miastko.

Informujemy również, iż w dniu 05-sierpnia- 2017 roku tj. w ramach ,,Dni Miastka”, Zarząd MTG wraz z Energia Odnawialna Spółka Z.o.o, organizuje ,,Imprezę wystawienniczą” usytuowaną przy ul. Gen. Maczka (przy placu Kaczy Dołek), w której producenci i dystrybutorzy urządzeń OZE w tym kotły centralnego ogrzewania zaprezentują swoje wyroby. Serdecznie Zapraszamy mieszkańców gminy Miastko oraz gmin ościennych biorących udział w projektach, aby zapoznali się z produktami.

Przyjęte przez wyżej wymienione podmioty działania znalazły swoje odzwierciedlenie w budowie Strategii Rozwoju Gminy Miastko, co dodatkowo wzmacnia te instytucje w przyszłościowych działaniach i nadaje im charakter wiodących w kształtowaniu lokalnej polityki Rozwojowej w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym.

                     Aleksander Szopa  Prezes MTG oraz E.O. Spółka Z.o.o. w Miastku   

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2017-07-31 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 20:30:20