Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

MTG Miastko 2017

   Informacja medialna dotycząca działań Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

       Szanowni Państwo ostatnie cztery miesiące prac Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku przebiegały pod znakiem oczekiwania na oceny wniosku złożonego 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica), wraz z zamontowaniem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz instalacja PV na dachu budynku biura Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia. Uzyskane informacje Instytucji zarządzającej projektem RPOWP wskazały na ostateczną ocenę złożonych wniosków na I kwartał 2018 roku. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Odnosząc się do rozpoczętego projektu wymiany pieców centralnego ogrzewania w którym to będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych). Informujemy , iż do dnia 10-grudnia konkurs nie został jeszcze ogłoszony. Planowany przez instytucję zarządzającą harmonogram zakłada ogłoszenie konkursu 1.5 ,,Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,, na maj 2018 roku. Zakończyły się prace projektowe. W wyniku przeprowadzonych u Państwa inwentaryzacji i zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie inwestycji w OZE informujemy o 330 uczestnikach zdeklarowanych przystąpieniem do projekt.          W wielu przypadkach wyrażono chęć łączenia wymiany pieca z zamontowaniem solarów na ciepłą wodę użytkową lub produkcją energii elektrycznej w instalacjach PV. Dotychczasowa wartość tego projektu wynikająca z kosztorysu inwestycyjnego opiewa na kwotę 6mln.150tys. złotych i obejmuje mieszkańców gmin: Miastko, Kołczygłowy, Kępic, Trzebielina, Koczały, Rzeczenicy, Czarnego i Debrzna.  Zarząd MTG informuje, iż monitorujemy na bieżąco możliwości pozyskania środków inwestycyjnych na realizację w/w projektu. Będą możliwości aplikowania o środki z Norweskich lub Szwajcarskich w ramach Europejskiego Funduszu Gospodarczego , którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów kwalifikowanych.          

          Informujemy , iż jest jeszcze możliwość przystąpienia do projektu. Prosimy o kontakt z Prezesem MTG Tel. 664747781 lub drogą e- mail miralexmiastko@wp.pl.  Prosimy  Członków MTG, uczestników w projektach o wyrozumiałość i cierpliwość.  Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich działaniach związanych z realizacją  projektów za pośrednictwem lokalnych mediów jak również poprzez stronę internetową
www.mtg.miastko .  

Nadchodzący świąteczny okres Bożonarodzeniowy i Noworoczny niech Wszystkim Członkom  Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, Waszym Rodzinom przyniesie radość i spokój, ,przychylność i zrozumienie, nadzieję i miłość.                                                                                                                                                                                       

Aleksander Szopa  Prezes MTG          

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2017-12-08 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 20:29:29