Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

  • Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Więcej informacji i wniosek do wypełnienia na stronie www.wfos.gdansk.pl

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2018-09-19 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-19 18:39:58