Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Informacja Zarządu MTG

           Szanowni Członkowie i Sympatycy Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, minęły dwa miesiące od Walnego Zgromadzenia na którym poinformowaliśmy o otrzymaniu dotacji w wysokości blisko 85% do  projektu dla 259 członków MTG instalacji fotowoltaicznych, zarząd przedstawił plan pracy na realizację tegoż projektu.

I tak: Od 12 października zebraliśmy wkład własny tj. 15% wartości projektu przy dofinansowaniu 85%, oraz poinformowaliśmy Urząd Marszałkowski o zabezpieczonych środkach na ten cel.

      

Ponadto Zarząd dokonał weryfikacji  całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z  indywidualnymi projektami i teczkami personalnymi. W wyniku weryfikacji niektórzy z Państwa zrezygnowali z powodów finansowych lub innych. Niektórzy z państwa składali wniosek dotyczący zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji, lub zmiany posadowienia paneli np. z dachu na ziemię lub na pomieszczenie gospodarcze.

     Zarząd informuje, że w tych kwestiach zostało złożone zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego, z odpowiedzi którego wynika, że wszelkie zmiany posadowienia paneli są możliwe, natomiast zmiany mocy (zwłaszcza zwiększenie) nie mogą być przyjęte, ze względu na utrzymanie wskaźników ujętych we wniosku. Jedynymi zmianami jakie były możliwe wystąpiły przy rezygnacji z projektu i zwalniały się moce. W takim przypadku utworzona została lista rezerwowa członków chcących uczestniczyć w projekcie, i uzupełniliśmy w miarę posiadanych mocy .

Informujemy również, że kwestie dotyczące podatku VAT Zarząd wystąpił do Dyr. Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i oczekujemy na indywidualną interpretację podatku VAT.

      Inną bardzo istotną dla nas kwestią jest wprowadzenie tzw. „Ustawy antykopciuchowej”, z której wynika, że właściciele budynków jednorodzinnych do 300 m2 będą mogli zakupić i wykonać instalację fotowoltaiczną czy pompy ciepła z podatkiem VAT 8%. Do tej pory jedynie montaż na dachu budynku mieszkalnego kwalifikowany był na 8% VAT , a na ziemi i pomieszczeniu gospodarczym 23% VAT.

Jeszcze raz wyjaśniamy i przypominamy uczestnikom projektu:

  1. Wpłacone przez Państwo kwoty wynikały z indywidualnych wstępnych kosztorysów zawartych w projekcie, ich ostateczna weryfikacja nastąpi po wystawieniu indywidualnej faktury dla każdego projektu  przez firmę dokonującą montażu
  2. Wszelkie braki w dokumentacji proszę uzupełnić podczas pełnienia dyżurów w siedzibie MTG w dniach  
    03-12-2019r do 13-12-2019r. w godzinach 1700 do1900
  3. Informujemy, że dokonaliśmy wyboru firmy która przygotuje i poprowadzi procedurę przetargową oraz wyłonienie wykonawcy naszego projektu, jest to firma FABER CONSULTING z Torunia.

O dalszych działaniach Zarządu MTG, będzie Państwa informować poprzez nasz portal www.mtg.miastko.pl

      Nadal  czekamy na otwarcie projektu umożliwiającego wymianę pieców C.O (329 projektów gotowych), jego realizacja uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego o otwarciu projektu. Dużą nadzieją na otwarcie takiego projektu jest przyjęcie Uchwały Antysmogowej dla woj. Pomorskiego, co może istotnie przyczynić się do przyspieszenia podjęcia stosownych decyzji w tym zakresie. Jednakże aby realizacja tej uchwały była skuteczna i docierająca do większości pomorskiej społeczności to poziom dofinansowania, który powinien być na poziomie 75-90% kosztów kwalifikowalnych, wówczas zachęci to do inwestowania w nowoczesne źródła ciepła, i sprawi że Uchwała Urzędu Marszałkowskiego nie stanie się tylko kolejnym martwym dokumentem.

 

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2019-12-01 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2020-03-11 18:36:04