facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

Podsumowanie konferencji

  2014-06-20 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo
W dniach 12-13 czerwca 2014r. w Miastku odbyła się IV konferencja poświęcona ochronie środowiska, energetyce i odnawialnym źródłom energii. Organizatorami byli:
- Starosta Bytowski
- Burmistrz Miastka
- Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.
Tegoroczna edycja, która odbywała się pn. „Niezależność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwania na lata 2014-2020” trwała dwa dni:
- pierwszy dzień – Centrum Informacji Turystycznej w Miastku,
- drugi dzień Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku.
Konferencja przebiegała pod honorowym patronatem Pana Jana Kozłowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego.
Konferencję otworzyli:
Starosta Bytowski – Jacek Żmuda Trzebiatowski
Burmistrz Miastka – Roman Ramion
Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego – Aleksander Szopa.

W konferencji głos zabrali:
- Jan Kozłowski – Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z uwzględnieniem woj. pomorskiego. W swoim wystąpieniu Pan europoseł zwrócił szczególną uwagę na pozyskiwanie środków na ochronę środowiska i realizację projektów OZE dla woj. pomorskiego. Jak pamiętamy, to za czasów urzędowania Pana Jana Kozłowskiego na stanowisku marszałka województwa pomorskiego rozpoczął się energiczny proces realizacji projektów dotyczących rozwoju gospodarczego naszego województwa. Pan Jan Kozłowski przekazał prezesowi MTG dokument dotyczący wizji rozwoju mikroenergetyki obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020;
- prof. Jan Iwaszkiewicz – dyrektor Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku przedstawił nowe technologie w zakresie efektywności energetycznej;
- dr Tadeusz Żurek z Departamentu Rozwoju Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zaprezentował nowe kierunki rozwoju energetyki w województwie pomorskim – energetyka prosumencka, jako ważny element wyspy energetycznej;
- dr Elżbieta Syrda – Prezes Bałtyckiego Klastra SeAenergia w Kołobrzegu przedstawiła temat związany z projektami inwestycyjnymi w obszarze niskoemisyjnej gospodarki i ekologii w ramach Klastra obejmującego swoim działaniem gospodarkę środowiskowo-budowlano-medyczną;
- dr Bogdan Sedler – prezes Fundacji Naukowo – Technicznej przy Instytucie Maszyn Przepływowych w Gdańsku zajął się energetyką rozproszoną i inteligentnymi sieciami energetycznymi;
- Jacek Zduńczyk z Fundacji „Prometeus” z Torunia omówił plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach;
- Marcin Grygorowicz - przedstawiciel Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku zaprezentował możliwości pozyskania krajowych środków inwestycyjnych w WFOŚiGW w Gdańsku na zadania z zakresu energetyki;
- Grzegorz Kuczyński oraz Rafał Kuczmański – członkowie Zarządu Klastra Dolina Czystej Energii w Elblągu zajęli się tematyką odnawialnych źródeł energii jako impulsu rozwoju regionalnego;
- Grażyna Filipczuk – Szester wice Prezes Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku była prelegentką tematu „Zrównoważony rozwój XXIw., a inteligentne specjalizacje – kompromis czy wyzwanie?”;
- Wiesław Gwizdała - dyrektor techniczny firmy GALMET w Głubczycach mówił o zaletach instalacji hybrydowych z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła;
- Łukasz Grala – przedstawiciel firmy DEFRO (producent kotłów c.o.) zapoznał uczestników konferencji z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystywania biomasy, materiałów poprodukcyjnych i leśnych do produkcji ekopelet, jako materiału opałowego w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz indywidualnych gospodarstwach domowych;
- Damian Racinowski – przedstawiciel firmy Faber Consulting z Torunia omówił nowe zasady i perspektywy pozyskiwania środków na projekty OZE;
- uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku zaprosili uczestników konferencji na prezentację swojego kierunku w bardzo dobrze wyposażonej pracowni.
Dziękujemy dyrektorowi ZSOiT w Miastku Panu Bogdanowi Hnatowi oraz opiekunowi pracowni Panu Przemysławowi Pakule za przygotowanie młodzieży i udostępnienie pracowni.
Dziękujemy Mariuszowi Trederowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy i jego opiekunom oraz uczniom za duży wkład pracy w przygotowaniu kulinarnym konferencji.
Dziękujemy dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej w Miastku Panu Wiesławowi Orłowskiemu i naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji UM w Miastku Panu Konradowi Remelskiemu za umożliwienie wysłuchania pięknego koncertu fortepianowego w wykonaniu Cypriana Sekreckiego.


Zarząd MTG dziękuje  wszystkim uczestnikom konferencji dzięki której osiągnęliśmy zakładane cele jakim jest propagowanie czystego powietrza w regionie poprzez  inwestycje związane z ochroną środowiska, poszanowaniem energii i inwestycjami w OZE. Zwracamy uwagę, iż realizacja projektów to nie tylko napisanie wniosku, lecz merytoryczne i techniczne przygotowanie niezbędnej dokumentacji i opracowań jak chociażby Energetyczne zaopatrzenie i zabezpieczenie gmin, czy plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Takie cele można osiągnąć jedynie poprzez konferencje i seminaria oraz wymianę doświadczeń i współpracy z różnymi podmiotami i jednostkami samorządowymi.


                                Z wyrazami szacunku   
    Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

 

Copyright by www.mtg.miastko.pl.