facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

Działania MTG - Ankieta

  2014-10-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni członkowie i sympatycy MTG w Miastku.

Uprzejmie informujemy, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na różnego rodzaju projekty.
Zarząd MTG informuje o tym, że prowadzi prace zmierzające do realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i poszanowania energii poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Aby zorientować się w Państwa oczekiwaniach opracowaliśmy i kierujemy do Was ankietę. Ankieta ta pozwoli nam zdiagnozować potrzeby dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu, pomp ciepła, kolektorów ciepła na ciepłą wodę użytkową oraz pieców centralnego ogrzewania. Dla poprawy efektywności wykorzystania źródeł energii i obniżenia emisyjności spalin proponujemy wymianę pieców na ekopelet lub ekogroszek. W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie grupowych zakupów energii elektrycznej dla mieszkańców naszej gminy. Pozwoli to obniżyć koszty zakupu prądu.

Ankietę kierujemy zarówno do indywidualnych gospodarstw domowych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Druk ankiety dostępny będzie w siedzibie MTG (Miastko, ul. Grunwaldzka 1) godziny pracy:
Poniedziałek  - 1400 - 1700
Środa             - 1400 - 1700
Piątek            - 1100 - 1400
 w sklepie przy ul. Generał Wybickiego 54 „Młyn” a także dostarczana będzie przez członków MTG. Wypełnione i podpisane ankiety prosimy dostarczyć pod w/w adresy do końca 2014r.

Jest to wstępny etap projektu, którego rozpoczęcie planujemy w pierwszym półroczu 2015 roku. W tym czasie zorganizujemy dla Państwa cykl spotkań mających na celu zapoznanie członków MTG z proponowanymi rozwiązaniami. Na spotkania te będziemy zapraszać ekspertów i producentów urządzeń OZE.

Rok 2014 był dla Zarządu MTG niezwykle pracowity. Uczestniczyliśmy w licznych konferencjach, spotkaniach i targach staraliśmy się wypracować jak najlepsze rozwiązania dla realizacji założonych celów. Nawiązaliśmy współpracę z zakładem produkcyjnym SOLAR-ENERGY SA w Bożympolu Wielkim i SELFĄ w Szczecinie – producentami paneli fotowoltaicznych. Uczestniczyliśmy w konferencji SMARTCITY w Gdyni. Byliśmy obecni  na I Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu. Dwukrotnie byliśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na których nawiązaliśmy współpracę z producentami kotłów na biomasę. Prezentowaliśmy swój dorobek na Słupskich Dniach Gospodarki.

W czerwcu i lipcu 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku zorganizowaliśmy kurs w ramach projektu „Czysty biznes – rozwój MMŚP dzięki wykorzystaniu rozwiązań proekologicznych” Kurs ukończyło 38 mieszkańców gminy Miastko. Uzyskali oni certyfikaty umożliwiające montaż urządzeń OZE oraz uprawnienia Stowarzyszenia Energetyków Polskich (SEP) do 1kV. Kurs ten umożliwia nam zatrudnienie lokalnych monterów przy realizacji kolejnych projektów.

Jednak najważniejszym działaniem zainicjowanym przez Zarząd MTG było podpisanie partnerstwa z 28 podmiotami na rzecz wypromowania
i wypracowania Energetyki Prosumenckiej jako specjalizacji Pomorza. Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku stanowi dla nas „narzędzie” do realizacji projektów w obszarze energetycznym Dzięki temu mamy większe możliwości pozyskania dofinansowania naszych działań z różnych obszarów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na styczeń 2015r. – „jesteśmy w grze”, a nasz projekt został bardzo wysoko oceniony przez komisję ekspercką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Wszystkie nasze działania prowadzą do jednego upragnionego celu – realizacja projektów w obszarze OZE z jak największym dofinansowaniem z zewnątrz – czego Państwu i sobie serdecznie życzymy.

            

              Mieczysław Czarnecki                                                         Aleksander Szopa

                  Skarbnik MTG                                                                 Prezes Zarządu

 

Copyright by www.mtg.miastko.pl.