facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

WALNE ZEBRANIE - 16 marca 2017r. 17.00

  2017-02-21 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

                                                                                                                                                              

 

  Szanowni Członkowie

                                      Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego zwraca się do Państwa o dokonania opłaty członkowskiej za rok 2017 w kwocie 40,00 zł.( płatne na podany poniżej rachunek bankowy do dnia
31- marca na rok 2017)

konto MTG: BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 (z dopiskiem składka 2017)

stanowiący statutowy warunek uczestnictwa w stowarzyszeniu i możliwości korzystania z realizacji projektów stowarzyszenia.

     Jednocześnie informujemy, że nasze działania ukierunkowane na realizacje inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii, przyczyniającej się do poprawy powietrza i ochrony lokalnego środowiska naturalnego są wartością którą warto pielęgnować. Realizacja dwóch projektów montażu systemów solarnych dla ponad 610 gospodarstw domowych, akcje szkoleniowo-promocyjne, organizacja oraz bezpośredni udział w zbiórce materiałów budowlanych i środków pieniężnych dla Miasteckiego Szpitala (ponad 110 tys. zł) tuż po pożarze, organizacja, przygotowanie projektu Fotowoltaicznego dla 239 budynków mieszkalnych oraz 12 pomp ciepła to najważniejsze z 8-mio letniej działalności Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego. Reprezentujący ponad 760 członków MTG Zarząd ma również plany.

Zarząd postanowił przygotować się do wymiana pieców centralnego ogrzewania na niskoemisyjne klasy V, opalane ekopeletem lub ekogroszkiem działania rekrutacyjne do projektu rozpoczniemy już od 1 marca 2017 roku, poprzez przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, która wymagać będzie odwiedzenia Państwa domostw w celach inwentaryzacji.

Dlatego informujemy Państwa, iż warunkiem uczestnictwa w projekcie „WYMIANA PIECÓW” oprócz członkostwa w MTG (deklaracja członkowska, opłacona składka) będzie dokonanie wpłaty kwoty 230,00zł. do dnia 31 marca 2017r.(konto jak wyżej z dopiskiem piece) stanowiącą opłatę indywidualnego projektu technicznego (w tytule przelewu napisz ( imię, nazwisko, telefon, adres).

Z  wyrazami Szacunku  
Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE
W DNIU 16 MARCA 2017r.
godz. 1700 drugi termin 1715

W programie zebrania między innymi :

- omówienie rozpoczętego projektu fotowoltaicznego

- przedstawienie programu „WYMIANY PIECÓW”

 

Copyright by www.mtg.miastko.pl.