facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Informacja Zarządu MTG

  2019-12-01 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

           Szanowni Członkowie i Sympatycy Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, minęły dwa miesiące od Walnego Zgromadzenia na którym poinformowaliśmy o otrzymaniu dotacji w wysokości blisko 85% do  projektu dla 259 członków MTG instalacji fotowoltaicznych, zarząd przedstawił plan pracy na realizację tegoż projektu.

I tak: Od 12 października zebraliśmy wkład własny tj. 15% wartości projektu przy dofinansowaniu 85%, oraz poinformowaliśmy Urząd Marszałkowski o zabezpieczonych środkach na ten cel.

       Ponadto Zarząd dokonał weryfikacji  całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z  indywidualnymi projektami i teczkami personalnymi. W wyniku weryfikacji niektórzy z Państwa zrezygnowali z powodów finansowych lub innych. Niektórzy z państwa składali wniosek dotyczący zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji, lub zmiany posadowienia paneli np. z dachu na ziemię lub na pomieszczenie gospodarcze.

     Zarząd informuje, że w tych kwestiach zostało złożone zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego, z odpowiedzi którego wynika, że wszelkie zmiany posadowienia paneli są możliwe, natomiast zmiany mocy (zwłaszcza zwiększenie) nie mogą być przyjęte, ze względu na utrzymanie wskaźników ujętych we wniosku. Jedynymi zmianami jakie były możliwe wystąpiły przy rezygnacji z projektu i zwalniały się moce. W takim przypadku utworzona została lista rezerwowa członków chcących uczestniczyć w projekcie, i uzupełniliśmy w miarę posiadanych mocy .

Informujemy również, że kwestie dotyczące podatku VAT Zarząd wystąpił do Dyr. Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i oczekujemy na indywidualną interpretację podatku VAT.

      Inną bardzo istotną dla nas kwestią jest wprowadzenie tzw. „Ustawy antykopciuchowej”, z której wynika, że właściciele budynków jednorodzinnych do 300 m2 będą mogli zakupić i wykonać instalację fotowoltaiczną czy pompy ciepła z podatkiem VAT 8%. Do tej pory jedynie montaż na dachu budynku mieszkalnego kwalifikowany był na 8% VAT , a na ziemi i pomieszczeniu gospodarczym 23% VAT.

Jeszcze raz wyjaśniamy i przypominamy uczestnikom projektu:

  1. Wpłacone przez Państwo kwoty wynikały z indywidualnych wstępnych kosztorysów zawartych w projekcie, ich ostateczna weryfikacja nastąpi po wystawieniu indywidualnej faktury dla każdego projektu  przez firmę dokonującą montażu
  2. Wszelkie braki w dokumentacji proszę uzupełnić podczas pełnienia dyżurów w siedzibie MTG w dniach  
    03-12-2019r do 13-12-2019r. w godzinach 1700 do1900
  3. Informujemy, że dokonaliśmy wyboru firmy która przygotuje i poprowadzi procedurę przetargową oraz wyłonienie wykonawcy naszego projektu, jest to firma FABER CONSULTING z Torunia.

O dalszych działaniach Zarządu MTG, będzie Państwa informować poprzez nasz portal www.mtg.miastko.pl

      Nadal  czekamy na otwarcie projektu umożliwiającego wymianę pieców C.O (329 projektów gotowych), jego realizacja uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego o otwarciu projektu. Dużą nadzieją na otwarcie takiego projektu jest przyjęcie Uchwały Antysmogowej dla woj. Pomorskiego, co może istotnie przyczynić się do przyspieszenia podjęcia stosownych decyzji w tym zakresie. Jednakże aby realizacja tej uchwały była skuteczna i docierająca do większości pomorskiej społeczności to poziom dofinansowania, który powinien być na poziomie 75-90% kosztów kwalifikowalnych, wówczas zachęci to do inwestowania w nowoczesne źródła ciepła, i sprawi że Uchwała Urzędu Marszałkowskiego nie stanie się tylko kolejnym martwym dokumentem.

 


WALNE ZEBRANIE 2-10-2019

  2019-09-22 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

    Szanowni Państwo z wielką radością informuję, że projekt fotowoltaiczny realizowany w partnerstwie z Gminą Miastko i MTG otrzymał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego w kwocie ok. 9 mln. zł. Dofinansowanie obejmuje 259 instalacji PV dla indywidualnych gospodarstw domowych oraz 16 pomp ciepła i osiem instalacji dla budynków użyteczności publicznej. Poziom dopłat 82,6% do każdej z instalacji. Co oznacza że każdy beneficjent z własnej kieszeni wyłoży ok. 20% środków własnych.
Informuję, że 02 pażdziernika 2019 r. w sali kinowej MGOK Miastko o godz. 17.00
odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Członków i sympatyków MTG a w szczególności uczestników Programu, na którym Zarząd przedstawi plan na realizację projektu oraz przekaże każdemu beneficjentowi kosztorys wykonawczy wraz z kwotą wkładu własnego który trzeba będzie uzupełnić (uwzględniając wcześniejszą 1 tysiąc złotową zaliczkę) na wskazane konto do dnia 12-pażdziernika 2019 r. Jest to o tyle istotne, że do 15-10-2019 roku musimy przedstawić dla Urzędu Marszałkowskiego dokument potwierdzający zebranie wkładu własnego na realizację projektu. 
   Za pomoc w przekazaniu informacji w lokalnych Mediach Publicznych w imieniu Zarządu MTG i uczestników projektu bardzo serdecznie Dziękujemy.
 
Aleksander Szopa
Prezes Zarządu MTG 


Dofinansowanie do FOTOWOLTAIKI

  2019-09-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miło jest nam poinformować członków MTG, że otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Partnerem Wiodącym projektu jest Urząd Gminy Miastko.

Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to 82,60%.

Dalsze poczynania w realizacji projektu Zarząd ustali w poniedziałek, o walnym zebraniu uczestników projektu poinformujemy już niedługo na naszej stronie. Przypominam państwu, że członkowie MTG i uczestnicy projektu zobowiązani są do wpłaty 40 zł w poczet składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia.

konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

 


Nowy program

  2019-07-25 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Program „Mój prąd”, czyli dotacje do instalacji PV – PRZEWODNIK. Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Ile?

Rządowy pomysł na rychłe pojawienie się na polskich domach setek tysięcy instalacji z panelami słonecznymi jest prosty. Wystarczy wyłożyć swoje pieniądze, a rząd dorzuci nam 5 tys. zł. Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Programem objęte są instalacje o mocy 2-10 kilowata (kW). Jedynym dokumentem uprawniającym do wypłaty środków, ma być potwierdzenie instalacji specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej. Warto pamiętać, że jest jeszcze możliwość odliczenia 18 proc. kosztów inwestycji od podatku. - W takim przypadku odliczać będziemy od kwoty pomniejszonej już o rządową dotację. Zatem przy przykładowej instalacji za 25 tys. zł, po odliczeniu i dotacji, realnie zapłacimy za nią nieco ponad 16 tys. zł. Budżet państwa weźmie więc na siebie ok. 9 tys. zł, czyli ok. 35 proc. Przy kosztach w okolicach 50 tys. zł, za instalację z dopłatą i odliczeniem trzeba będzie zapłacić ok. 37 tys. zł. W kieszeni zostanie 13 tys. zł, czyli 26 proc. ceny pierwotnej.

więcej szczegółów na stronie www.wysokienapiecie.pl


Zmiany w programie "CZYSTE POWIETRZE"

  2019-01-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Po tym jak ogłoszono program Czyste powietrze, pod koniec roku 2018 wstrzymano go i obecnie został wznowiony. Niestety zmieniono warunki głównie dla zarabiających więcej niż 1600 zł na 1 osobę i określono , zmniejszono dotację uzależniając ją od dochodów i tak zarobki roczne:

  • do 85 528 zł dotacja 18%
  • od 85 529zł do 125 528 zł dotacja 15%
  •  powyżej 125 528 zł dotacja 0%

więcej na ten temat kliknij w link zmiany w programie czyste powietrze

więcej o programie w linkach poniżej

www.gramwzielone.pl

www.wfos.gdansk.pl


Informacje bieżące

  2019-01-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dotycząca działań statutowych w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy MTG. Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku informuje, że z początkiem 2019 roku  podjęliśmy działania zmierzające do pozytywnego rozstrzygnięcia projektu fotowoltaicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko, a także czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica). W projekcie uwzględniono zamontowanie urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej i instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku biura Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia. W ramach tych działań, Prezes MTG wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miastku uczestniczyli w spotkaniu z v-ce Marszałkiem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Celem tego spotkania było uzyskanie informacji instytucji zarządzającej projektem RPOWP o szansach uzyskania dofinansowania na złożony przez nas wniosek. Przypomnieć należy, iż nasz projekt w trakcie oceny strategicznej uzyskał 75% punktów i uzyskał minimum procentowe określone w regulaminie konkursu. Jednakże 24 wnioski  otrzymały punktację nieznacznie wyższą od naszej wyczerpując alokację 121 mln.zł środków przeznaczonych na ten konkurs. W związku z powyższym Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował, że w razie pojawienia się oszczędności w projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, wolne środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie naszego projektu. Oszczędności te wynikają z różnicy kursowej waluty w stosunku do złotego, oszczędności poprzetargowe i premie za terminowe i bezkolizyjne wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez woj. pomorskie. Taką informację uzyskaliśmy w trakcie wizyty w Urzędzie Marszałkowskim. Informujemy, że nie został określony termin realizacji projektu, natomiast jednym z możliwych rozwiązań dofinansowania jest transzowy system pomocowy, rozłożony na trzy etapy w miarę środków możliwych do przekazania na ten cel.

...czytaj więcej


Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

  2018-09-19 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

  • Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Więcej informacji i wniosek do wypełnienia na stronie www.wfos.gdansk.pl


Data rozstrzygnięcia konkursu dotacji na produkcję energii z OZE

  2018-07-11 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Po blisko18 miesiącach wreście dobre wiadomości dotyczące projektu FOTOWOLTAICZNEGO

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uprzejmie informuje, że zakończył się etap oceny wykonalności projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia umieszczona jest w treści ogłoszenia o konkursie oraz poniżej.

Obecnie trwa ocena strategiczna. IZ RPO WP planuje rozstrzygnąć konkurs na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 lipca 2018 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej do końca lipca br.

źródło informacji

Link do zakwalifikowanych projektów Miastko pozycja 42


MTG Miastko 2017

  2017-12-08 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

   Informacja medialna dotycząca działań Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

       Szanowni Państwo ostatnie cztery miesiące prac Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku przebiegały pod znakiem oczekiwania na oceny wniosku złożonego 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica), wraz z zamontowaniem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz instalacja PV na dachu budynku biura Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia. Uzyskane informacje Instytucji zarządzającej projektem RPOWP wskazały na ostateczną ocenę złożonych wniosków na I kwartał 2018 roku. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Odnosząc się do rozpoczętego projektu wymiany pieców centralnego ogrzewania w którym to będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych). Informujemy , iż do dnia 10-grudnia konkurs nie został jeszcze ogłoszony. Planowany przez instytucję zarządzającą harmonogram zakłada ogłoszenie konkursu 1.5 ,,Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,, na maj 2018 roku. Zakończyły się prace projektowe. W wyniku przeprowadzonych u Państwa inwentaryzacji i zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie inwestycji w OZE informujemy o 330 uczestnikach zdeklarowanych przystąpieniem do projekt.          W wielu przypadkach wyrażono chęć łączenia wymiany pieca z zamontowaniem solarów na ciepłą wodę użytkową lub produkcją energii elektrycznej w instalacjach PV. Dotychczasowa wartość tego projektu wynikająca z kosztorysu inwestycyjnego opiewa na kwotę 6mln.150tys. złotych i obejmuje mieszkańców gmin: Miastko, Kołczygłowy, Kępic, Trzebielina, Koczały, Rzeczenicy, Czarnego i Debrzna.  Zarząd MTG informuje, iż monitorujemy na bieżąco możliwości pozyskania środków inwestycyjnych na realizację w/w projektu. Będą możliwości aplikowania o środki z Norweskich lub Szwajcarskich w ramach Europejskiego Funduszu Gospodarczego , którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów kwalifikowanych.          

          Informujemy , iż jest jeszcze możliwość przystąpienia do projektu. Prosimy o kontakt z Prezesem MTG Tel. 664747781 lub drogą e- mail miralexmiastko@wp.pl.  Prosimy  Członków MTG, uczestników w projektach o wyrozumiałość i cierpliwość.  Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich działaniach związanych z realizacją  projektów za pośrednictwem lokalnych mediów jak również poprzez stronę internetową
www.mtg.miastko .  

Nadchodzący świąteczny okres Bożonarodzeniowy i Noworoczny niech Wszystkim Członkom  Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, Waszym Rodzinom przyniesie radość i spokój, ,przychylność i zrozumienie, nadzieję i miłość.                                                                                                                                                                                       

Aleksander Szopa  Prezes MTG          


Odnawialne Źródła Energii

  2017-07-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja dotycząca działań w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

 

Szanowni Państwo ostatnie tygodnie i miesiące prac zarówno Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego  jak i Energia Odnawialna Spółka Z.o.o w Miastku koncentrowały swoje działania na przygotowaniach do realizacji projektów: MTG złożony 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica). Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastko z montażem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz Lokalną Grupą Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia –instalacja PV budynku Biura.


    

...czytaj więcej


1  2  3  4  5  6  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.