facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Działania MTG - Ankieta

  2014-10-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni członkowie i sympatycy MTG w Miastku.

Uprzejmie informujemy, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na różnego rodzaju projekty.
Zarząd MTG informuje o tym, że prowadzi prace zmierzające do realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i poszanowania energii poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Aby zorientować się w Państwa oczekiwaniach opracowaliśmy i kierujemy do Was ankietę. Ankieta ta pozwoli nam zdiagnozować potrzeby dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu, pomp ciepła, kolektorów ciepła na ciepłą wodę użytkową oraz pieców centralnego ogrzewania. Dla poprawy efektywności wykorzystania źródeł energii i obniżenia emisyjności spalin proponujemy wymianę pieców na ekopelet lub ekogroszek. W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie grupowych zakupów energii elektrycznej dla mieszkańców naszej gminy. Pozwoli to obniżyć koszty zakupu prądu.

...czytaj więcej


Komunikat

  2014-10-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Uprzejmie przypominamy o opłatach członkowskich za rok 2014 (składka roczna wynosi 40 zł).
Numer konta Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410.

Wszystkich chętnych zapraszamy do struktur Stowarzyszenia. Deklaracja jest dostępna na stronie MTG i w siedzibie Stowarzyszenia.


Szkolenie podnoszące kwalifikacje pracownicze.

  2014-06-19 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Zarząd MTG informuje, że w dniu 19-06-2014r. rozpoczęło się bezpłatne szkolenie dla 16 osób z gminy Miastko mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie nowych uprawnień w zawodzie. Szkolenie pozwoli na uzyskanie kwalifikacji na eksploatację i dozór urządzeń instalacji elektryczych do 1 KV (uprawnienia SEP), oraz  certyfikaty na montaż ogniw fotowoltaicznych i urządzeń odnawialnych źróddeł energii. Kurs skierowany jest do przedsiębiorstw i ich pracowników zainteresowanych uzyskaniem takich uprawnień. Uzyskanie w/w uprawnień jest bezpłatny. Zorganizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku przy współpracy zarządu MTG ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oddział w Szczecinie. Wykładowcami są pan Jerzy Kołodziejczyk i pan Olgierd Kleszcz, całość zorganizował pan Marek Śliwa z firmy PROEKO CONSULTING ze Szczecina, który jest jednocześnie przedstawicielem firmy "SELFA" Szczecin producenta paneli fotowoltaicznych.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zapisy na 2 turę szkolenia prowadzi biuro MTG ul. Grunwaldzka 1 czynne w
Poniedziałek  - 1400 - 1700
Środa             - 1400 - 1700
Piątek            - 1100 - 1400

Liczba miejsc ograniczona (16 osób). Szkolenie skierowane jest do firm i pracowników z gminy Miastko.
Serdeczne podziękowania panu Markowi Śliwie organizatorowi szkolenia, oraz dyrektorowi ZSOiT Miastko Bogdana Hnata za udostępnienie pomieszczeń wykładowych.


Podsumowanie konferencji

  2014-06-20 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo
W dniach 12-13 czerwca 2014r. w Miastku odbyła się IV konferencja poświęcona ochronie środowiska, energetyce i odnawialnym źródłom energii. Organizatorami byli:
- Starosta Bytowski
- Burmistrz Miastka
- Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.
Tegoroczna edycja, która odbywała się pn. „Niezależność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwania na lata 2014-2020” trwała dwa dni:
- pierwszy dzień – Centrum Informacji Turystycznej w Miastku,
- drugi dzień Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku.
Konferencja przebiegała pod honorowym patronatem Pana Jana Kozłowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego.
Konferencję otworzyli:
Starosta Bytowski – Jacek Żmuda Trzebiatowski
Burmistrz Miastka – Roman Ramion
Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego – Aleksander Szopa.

...czytaj więcej


Konferencja 12-13-06-2014

  2014-06-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

SZANOWNI PAŃSTWO

W imieniu Starosty Bytowskiego, Burmistrza Miastka oraz Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego - organizatorów IV konferencji poświęconej ochronie środowiska, poszanowaniu energii oraz inwestycjom z zakresu odnawialnych źródeł pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklicznej konferencji pod hasłem
‘’Niezależność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna – nowe wyzwania na lata 2014-2020‘’.

Podczas konferencji pragniemy zaprezentować następujące tematy:

  • Samorządowa gospodarka niskoemisyjna
  • Projekty inwestycyjne w obszarach ochrony środowiska, energetyki i zielonej energii
  • Perspektywy finansowania projektów OZE na lata 2014-2020
  • Możliwości pozyskania krajowych środków  inwestycyjnych (NFOŚ i GW,WFOŚ i GW )
  • Sposoby i możliwości przygotowania oraz finansowania projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji itp.

...czytaj więcej


Biuro MTG czynne

  2014-05-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze informuje. W gmachu Urzędu Gminy Miastko (wejście od strony BGŻ) czynne jest biuro. Informacje można uzyskać pod nr. tel. 644 747 781 Godziny pracy biura:
Poniedziałek  - 1400 - 1700
Środa             - 1400 - 1700
Piątek            - 1100 - 1400


Składka członkowska MTG

  2014-05-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informujemy, że składka członkowska na okres 1 roku wynosi 40zł, należy ją wpłacić na konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko
nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410
. Dziękujemy za regularne wpłaty.


Walne Zebranie Członków MTG

  2014-03-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 20 marca 2014r., w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia. Zebranie rozpoczął prezes Aleksander Szopa witając wszystkich zgromadzonych. Po przedstawieniu programu zebrania prezes przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna po przedstawieniu swojego sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowanie jawnego jednogłośnie Zarząd MTG otrzymał absolutorium za działania w roku 2013r. Prezes podziękował pracownikom urzędu Gimy a zwłaszcza wydziałowi promocji z naczelnikiem Konradem Remelskim na czele, dyrektorowi MGOK Miastko Januszowi Gawrońskiemu i jego pracownikom, dyr. OSiR Lechowi Warsińskiemu i jego pracownikom oraz wszystkim którzy pomogli w realizacji imprezy integracyjnej "Łączy nas Słońce" w ostatnią sobotę sierpnia która będzie cykliczną imprezą naszego Stowarzyszenia. W zebraniu zabrał głos burmistrz Miastka Roman Ramion stwierdzając, że Gmina , Urząd i MTG są w swoich działaniach skazani na siebie w realizacji projektów OZE. Przewodniczący zebrania Mieczysław Czarnecki zakańczył zebranie życząc wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne rozdanie środków z dotacją unijną.


Solary nadal możemy montować

  2014-03-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Drodzy Państwo w II naszym projekcie "Słońce w naszych domach" zainstalowaliśmy blisko 400 zestawów instalacji solarnych do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Miło nam, że że aż tylu nam zaufało. Informujemy, że jest jeszcze możliwość instalacji. Zainteresowanych proszę o kontakt z wykonawcą firma PPHiU "IWEX" Iwona Szuta tel. kontaktowy 693 356 206.

Informujemy rownież, że aby zostać członkiem MTG poza wpłatą 40zł w poczet składki za rok na konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 należy również pobrać, wypełnić i dostarczyć na adres: Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1 deklaracji


Fundacja dla Miasteckiego szpitala

  2014-02-10 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu informuje, że na rachunku bankowym Fundacji zostało otwarte subkonto dla  Szpitala w Miastku pod hasłem „Miastko”.  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław nr konta
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem  DAROWIZNA NA CELE OCHRONY ZDROWIA "Miastko". Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie choćby najdrobniejszą kwotą nasz szpital.


 


poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.