facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Walne Zebranie Członków MTG

  2014-03-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 20 marca 2014r., w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia. Zebranie rozpoczął prezes Aleksander Szopa witając wszystkich zgromadzonych. Po przedstawieniu programu zebrania prezes przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna po przedstawieniu swojego sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowanie jawnego jednogłośnie Zarząd MTG otrzymał absolutorium za działania w roku 2013r. Prezes podziękował pracownikom urzędu Gimy a zwłaszcza wydziałowi promocji z naczelnikiem Konradem Remelskim na czele, dyrektorowi MGOK Miastko Januszowi Gawrońskiemu i jego pracownikom, dyr. OSiR Lechowi Warsińskiemu i jego pracownikom oraz wszystkim którzy pomogli w realizacji imprezy integracyjnej "Łączy nas Słońce" w ostatnią sobotę sierpnia która będzie cykliczną imprezą naszego Stowarzyszenia. W zebraniu zabrał głos burmistrz Miastka Roman Ramion stwierdzając, że Gmina , Urząd i MTG są w swoich działaniach skazani na siebie w realizacji projektów OZE. Przewodniczący zebrania Mieczysław Czarnecki zakańczył zebranie życząc wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne rozdanie środków z dotacją unijną.


Solary nadal możemy montować

  2014-03-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Drodzy Państwo w II naszym projekcie "Słońce w naszych domach" zainstalowaliśmy blisko 400 zestawów instalacji solarnych do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Miło nam, że że aż tylu nam zaufało. Informujemy, że jest jeszcze możliwość instalacji. Zainteresowanych proszę o kontakt z wykonawcą firma PPHiU "IWEX" Iwona Szuta tel. kontaktowy 693 356 206.

Informujemy rownież, że aby zostać członkiem MTG poza wpłatą 40zł w poczet składki za rok na konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 należy również pobrać, wypełnić i dostarczyć na adres: Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1 deklaracji


Fundacja dla Miasteckiego szpitala

  2014-02-10 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu informuje, że na rachunku bankowym Fundacji zostało otwarte subkonto dla  Szpitala w Miastku pod hasłem „Miastko”.  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław nr konta
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem  DAROWIZNA NA CELE OCHRONY ZDROWIA "Miastko". Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie choćby najdrobniejszą kwotą nasz szpital.


 


Jesteśmy blisko realizacji kolejnego projektu

  2014-01-21 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 19 stycznia 2014r. z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy faks o następującej treści: " Uprzejmie informujemy, że wniosek pt. "Poprawa efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę kotłów centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych w gminie Miastko - przygotowanie dokumentacji projektowej", przyjęty do konkursu 10.2.2._2 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów..... Po dokonaniu oceny strategicznej przez Grupę strategiczną ds. przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę strategiczną  i został przekazany na posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego jako rekomendowany do wyboru...".


Projekt polega na wymianie kotłów C.O w 650 gospodarstwach domowych w gminie Miastko. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej. Zarząd ustali termin Walnego Zebrania i opracuje ankiety dotyczące w/w projektu.


 


PRZEGLĄD TECHNICZNY

  2013-11-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Od dnia 15 listopada rozpoczyna się kolejny przegląd techniczny zestawów solarnych zamontowanych w projekcie MTG „Energia odnawialna - instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko”. Przegląd jest obowiązkowy i bezpłatny, wynika z warunków gwarancji firmy "Envirotech" z Poznania.

WSZELKIE AWARIE Z TEGO PROJEKTU NALEŻY ZGŁASZAĆ W SEKRETARIACIE UMiG MIASTKO
WYPEŁNIAJĄC DRUK AWARII
(pobierz duk)
 


 


Ruszyły dotacje - wznawiamy montaż solarów

  2013-10-15 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniu 20.09.13 banki BPS S.S.A.,BOŚ S.A. i SGB-Bank S.A. otrzymały zgodę NFOŚiGW na zwiększenie limitu wypłat dotacji w 2013 r. zgodnie ze złożonymi w Funduszu wnioskami. Informacja ta pozwala nam na dokończenie montażów.
 


Powstało Lokalna Rada Przedsiębiorców

  2013-10-15 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniu 3.10.2013r. podczas "Gminnego Forum Przedsiębiorczości" powołano "Lokalną Radę Przedsiębiorców", w skład rady weszli: Piotr Harat, Krzysztof Szulist, Kazimierz Kowalski, Aleksander Szopa, Henryk Kaczmaryk, Witold Zajst. LRP będzie ciałem opiniodawczym dla inwestycji w gminie. Relacja foto

Inne artukuły: www.gp24.pl ; www.dziennikbaltycki.pl ;


Wizyta w ambsadzie Tajwanu

  2013-10-15 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

10102013_11Na imprezie w ostatnią sobotę wakacji 31 sierpnia 2013r., pt.: „ŁĄCZY NAS SŁOŃCE” zaszczycili nas swoją obecnością J.E Ambasador Tajwanu w ramach rewizyty delegacja z miastka otrzymała zaproszenie z okazji obchodów 102. rocznicy Święta Narodowego Republiki Chińskiej (Tajwanu),. Przedstawiciel Tajwanu w Polsce Jacka K. Chianga (Cianga) oraz Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce zaprosiło trzyosobową delegację miasteckiego samorządu i Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.  W skład delegacji weszli: burmistrz Roman Ramion, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Borowski i prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego Aleksander Szopa.


SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH - REALIZACJA

  2013-09-06 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowanie za uczestnictwo w imprezie integracyjno-promocyjnej pt. „ŁĄCZY NAS SŁOŃCE”, która odbyła się 31 sierpnia 2013r. , na którym Zarząd otrzymał od wielu z Państwa bardzo ciepłe i serdeczne słowa.
Myślę, że dla wielu z was była to udana impreza. Informujemy, iż na najbliższym WALNYM zebraniu członków MTG zaproponujemy, aby wpisać do kalendarza ostatnią niedzielę wakacji jako stała impreza członków MTG.
Podsumowując w/w inicjatywę chcemy podkreślić, bardzo ważną dla nas wizytę delegacji Tajwanu z J.E Ambasadorem na czele oraz sekretarzem ambasady, dyrektorem instytucji TAITRA i TEJPEJ (instytucje zajmujące się nawiązywaniem współpracy przedsiębiorstw Tajwańskich z instytucjami 58 państw na całym świecie).
Zwracamy również uwagę na fakt podpisania umowy partnerskiej 53 instytucji zrzeszając się w klaster o nazwie RENERG Klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie, dzięki któremu możemy jeszcze bardziej podkreślić znaczenie działalności Stowarzyszenia i rozszerzyć możliwości pozyskiwania środków unijnych i krajowych.

Zanim przejdziemy do planów Stowarzyszenia pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy w programie „SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH” mamy zainstalowane 267 instalacji solarnych do pozyskiwania CWU (ciepłej wody użytkowej) pozostało do wykonania 149 instalacji.

Na dzień dzisiejszy od 4 tygodni Bank Spółdzielczy zawiesił realizację umów na 2013r., ze względu na wykorzystanie limitu. Zarząd szukając rozwiązania tego problemu podjął współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska z Koszalina i Gdańska z wykorzystaniem lokalnego punktu obsługi klienta, dnia 03-09-2013r., zostaliśmy poinformowani iż BOŚ również wyczerpał limity środków na ten cel.

W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie w którym mógłby być realizowany montaż instalacji a tym samym zawieranie umów bankowych z realizacją dofinansowania 45% w miesiącu styczeń – luty 2014r. na co muszą państwo indywidualnie wyrazić zgodę pisemnie, (DOKUMENT DO POBRANIA) wówczas jest możliwa dalsza realizacja projektu. (tzn. montaż i kredyt w tym roku dofinansowanie w I kwartale 2014r.)

Za te niedogodności i związane z tym trudności Zarząd MTG nie ponosi winy, i zachęca jednocześnie Państwa do cierpliwości i wyrozumiałości.

 

...czytaj więcej


Plany działania MTG

  2013-09-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

PLANY MTG

Realizacja – Gminnego Centrum Ekoenergetycznego zainspirowanego przez ENERGA AGREGATOR wspólnie z samorządem gminy Miastko. W tym:

  1. Rozbudowa i kogeneracja miejskiej sieci ciepłowniczej do wywarzania ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem biomasy, zrębków, trocin itp.
  2. Budowa farmy fotowoltaicznej
  3. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
  4. Montaż urządzeń sygnalizacyjnych przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych punktach (przejściach) dla pieszych naszego miasta
  5. Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej (szkoły przedszkola, biblioteka, urząd)
  6. Budowa mikroinstalacji (rozproszone sieci ekoenergetyczne) w budynkach i na posesjach indywidualnych gospodarstw domowych

Cała inwestycja byłaby zarządzana inteligentnymi sieciami tzw. Platforma GCE

 

...czytaj więcej


poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.