facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Wizyta w ambsadzie Tajwanu

  2013-10-15 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

10102013_11Na imprezie w ostatnią sobotę wakacji 31 sierpnia 2013r., pt.: „ŁĄCZY NAS SŁOŃCE” zaszczycili nas swoją obecnością J.E Ambasador Tajwanu w ramach rewizyty delegacja z miastka otrzymała zaproszenie z okazji obchodów 102. rocznicy Święta Narodowego Republiki Chińskiej (Tajwanu),. Przedstawiciel Tajwanu w Polsce Jacka K. Chianga (Cianga) oraz Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce zaprosiło trzyosobową delegację miasteckiego samorządu i Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.  W skład delegacji weszli: burmistrz Roman Ramion, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Borowski i prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego Aleksander Szopa.


SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH - REALIZACJA

  2013-09-06 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowanie za uczestnictwo w imprezie integracyjno-promocyjnej pt. „ŁĄCZY NAS SŁOŃCE”, która odbyła się 31 sierpnia 2013r. , na którym Zarząd otrzymał od wielu z Państwa bardzo ciepłe i serdeczne słowa.
Myślę, że dla wielu z was była to udana impreza. Informujemy, iż na najbliższym WALNYM zebraniu członków MTG zaproponujemy, aby wpisać do kalendarza ostatnią niedzielę wakacji jako stała impreza członków MTG.
Podsumowując w/w inicjatywę chcemy podkreślić, bardzo ważną dla nas wizytę delegacji Tajwanu z J.E Ambasadorem na czele oraz sekretarzem ambasady, dyrektorem instytucji TAITRA i TEJPEJ (instytucje zajmujące się nawiązywaniem współpracy przedsiębiorstw Tajwańskich z instytucjami 58 państw na całym świecie).
Zwracamy również uwagę na fakt podpisania umowy partnerskiej 53 instytucji zrzeszając się w klaster o nazwie RENERG Klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie, dzięki któremu możemy jeszcze bardziej podkreślić znaczenie działalności Stowarzyszenia i rozszerzyć możliwości pozyskiwania środków unijnych i krajowych.

Zanim przejdziemy do planów Stowarzyszenia pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy w programie „SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH” mamy zainstalowane 267 instalacji solarnych do pozyskiwania CWU (ciepłej wody użytkowej) pozostało do wykonania 149 instalacji.

Na dzień dzisiejszy od 4 tygodni Bank Spółdzielczy zawiesił realizację umów na 2013r., ze względu na wykorzystanie limitu. Zarząd szukając rozwiązania tego problemu podjął współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska z Koszalina i Gdańska z wykorzystaniem lokalnego punktu obsługi klienta, dnia 03-09-2013r., zostaliśmy poinformowani iż BOŚ również wyczerpał limity środków na ten cel.

W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie w którym mógłby być realizowany montaż instalacji a tym samym zawieranie umów bankowych z realizacją dofinansowania 45% w miesiącu styczeń – luty 2014r. na co muszą państwo indywidualnie wyrazić zgodę pisemnie, (DOKUMENT DO POBRANIA) wówczas jest możliwa dalsza realizacja projektu. (tzn. montaż i kredyt w tym roku dofinansowanie w I kwartale 2014r.)

Za te niedogodności i związane z tym trudności Zarząd MTG nie ponosi winy, i zachęca jednocześnie Państwa do cierpliwości i wyrozumiałości.

 

...czytaj więcej


Plany działania MTG

  2013-09-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

PLANY MTG

Realizacja – Gminnego Centrum Ekoenergetycznego zainspirowanego przez ENERGA AGREGATOR wspólnie z samorządem gminy Miastko. W tym:

 1. Rozbudowa i kogeneracja miejskiej sieci ciepłowniczej do wywarzania ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem biomasy, zrębków, trocin itp.
 2. Budowa farmy fotowoltaicznej
 3. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
 4. Montaż urządzeń sygnalizacyjnych przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych punktach (przejściach) dla pieszych naszego miasta
 5. Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej (szkoły przedszkola, biblioteka, urząd)
 6. Budowa mikroinstalacji (rozproszone sieci ekoenergetyczne) w budynkach i na posesjach indywidualnych gospodarstw domowych

Cała inwestycja byłaby zarządzana inteligentnymi sieciami tzw. Platforma GCE

 

...czytaj więcej


ZAPROSZENIE NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ

  2013-08-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Burmistrz Miastka oraz Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje, że w dniu 31 sierpnia 2013r. o godz. 1600 na placu rekreacyjnym „Kaczy Dołek” odbędzie się impreza integracyjno-promocyjna pt. „ŁĄCZY NAS SŁOŃCE” organizatorami imprezy są: Samorząd, MTG, MGOK, i OSiR w Miastku. W trakcie imprezy zostanie podpisane porozumienie pod nazwą „RENERG – KLASTER na rzecz regionów niezależnych energetycznych”, które umożliwi łatwiejsze pozyskiwanie funduszy na realizację projektów Odnawialnych Źródeł Energii.
Do dnia dzisiejszego deklarację przystąpienia w struktury KLASTRA złożyło 54 podmioty w tym: samorządy, instytucje naukowe, nadleśnictwa, stowarzyszenia, fundacje, oraz przedsiębiorstwa zainteresowane poszanowaniem środowiska naturalnego, poszanowaniem energii i inwestycjami
w odnawialne źródła energii.

Mamy zaszczyt poinformować, że udział w imprezie potwierdzili: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, parlamentarzyści woj. Pomorskiego, Starosta Bytowski  i wielu innych znamienitych gości.

Swoją obecnością  zaszczyci nas J. E. Ambasador Republiki Tajwanu, I Sekretarz Ambasady oraz Dyrektor Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA ), goście z Tajwanu zainteresowani są współpracą z Samorządem Miastka oraz Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym.
Wizyta Tajwańskich gości będzie drugim wydarzeniem tej rangi w historii Miastka.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich członków MTG, mieszkańców gminy Miastko i okolic.

Życzymy wspaniałej zabawy

                                                                                              Burmistrz Miastka Roman Ramion

                                                                                              Prezes MTG Aleksander Szopa


Działalność MTG

  2013-08-11 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego podsumowując I półrocze 2013 roku przedstawia Państwu sprawozdanie z półrocza działalności i informuje o wykonaniu następujących zadań:

 1. Realizacja projektu solarnego pn. :”SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH”, do którego przystąpiło 416 osób z gmin Miastko, Koczała, Trzebielino, Przechlewo, Koczała, Tuchomie, Lipnica a ostatnio gmina Kołczygłowy.
  Na dzień 07 sierpnia 2013r. zamontowano 243 instalacje solarne.
 2.  Byliśmy organizatorami konferencji OZE (odnawialne źródła energii), która odbyła się w kwietniu tego roku w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.
 3. Uczestniczyliśmy w konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących OZE.
 4. Na zaproszenie władz Szczecinka i Czarnego członkowie Zarządu zaprezentowali projekt solarny „Słońce w naszych domach”, zapraszając i zachęcając mieszkańców do wzięcia udziału w naszym projekcie.
 5. W dniu 31.08.2013r. organizujemy imprezę integracyjno-promocyjną pn. „Łączy nas słońce”, w trakcie której przedstawimy dalsze plany Stowarzyszenia, oraz będziemy chcieli wsłuchać się w głos Państwa – Wasze pomysły na działalność statutową Stowarzyszenia będziemy starali wdrażać w życie. Przyjęliśmy formę biesiady tj. wspólną zabawę na rzecz integracji. Zaprosiliśmy zespoły muzyczne, przygotowaliśmy wspólne grillowanie.
 6. Informujemy również, iż Zarząd MTG zaproponował współpracę klastrową samorządom gmin współrealizujących projekt „Słońce w naszych domach”, stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom naukowym, firmom, którym nie obce są:
  - ochrona środowiska naturalnego, poszanowanie energii oraz inwestycje w OZE.
  - „RENERG" – klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie” działałby na obszarze trzech województw – pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko pomorskiego,

Cele i działalność klastra określa pismo przewodnie stanowiące zaproszenie, jak i umowa dostępna na stronie MTG.

W trakcie tej imprezy planowane jest podpisanie deklaracji przystąpienia do klastra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków
Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego
wraz z rodzinami do wspólnej zabawy i miłego spędzenia czasu.

Plac rekreacyjny „Kaczy Dołek”

31 sierpnia 2013 godz. 16.00


Klaster RENERG - pismo przewodnie

  2013-08-07 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

SZANOWNI PAŃSTWO

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze jest stowarzyszeniem działającym od 2009roku,którego głównym celem działalności jest propagowanie, upowszechnianie a przede wszystkim wdrażanie w życie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, czego dowodem jest:

 1. Realizacja projektu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 280 mieszkańców Gminy Miastko z 75% dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (na lata 2007-2013).     
 2. Obecnie realizowany kolejny projekt solarny na CWU pn.” Słońce w naszych domach” dla 416 uczestników mieszkańców gminy Miastko i Gmin ościennych w ramach dofinansowania z NFOŚiGW.
 3. Zainicjowanie i doprowadzenie do powstania na bazie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku klasy w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, z pełnym wyposarzeniem pracowni do zajęć praktycznych.
 4. Realizatorem szeregu działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce Odnawialnych źródeł energii   i szeroko pojmowanej ochronie środowiska jak:           
 • 2010 rok organizacja Konwentu Wójtów i Burmistrzów Pow. bytowskiego w ramach którego uczestnicy wysłuchali prelekcji przedsiębiorców, naukowców i ludzi związanych z tematyką OZE i poszanowania energii        
 • 2011 rok zorganizowanie konferencji pn.”Inwestycje w odnawialne źródła energii a ochrona środowiska przyrodniczego” Udział samorządowców woj. pomorskiego, polityków, parlamentarzystów, przedsiębiorców i delegatów organizacji związanych z tematyką OZE.                 
 • 2012 i 2013 rok kolejne konferencje połączone z działaniami władz lokalnych i regionalnych

...czytaj więcej


FESTYN INTEGRACYJNY

  2013-08-08 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Zarząd MTG Miastko zaprasza w dniu 31 sierpnia 2013r. godz. 1600 "Kaczy dołek", wszystkich członków Stowarzyszenia na FESTYN INTEGRACYJNY na zakończenie Lata 2013. Organizatorzy Zarząd MTG i Gmina Miastko.


Inwentaryzacja dobiega końca

  2013-05-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni państwo na dzień dzisiejszy mamy zainstalowanych blisko 100 zestawów solarnych, jeżeli do kogoś nie dotarł jeszcze wykonawca w celu inwentaryzacji i wyceny prosimy o kantakt telefoniczny do wykonawcy tel. 693 356 206
  


SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH

  2013-05-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo do realizacji projekt "Słońce w Naszych Domach" zgłosiło się 416 osób. Do końca tego tygodnia zainstalowane zostaną 70 instalacji solarnych, Ci z państwa którzy już użytkują SOLARY mogą ocenić ich jakość i cieszyć się ciepłą wodą uzyskaną z energi słonecznej.
W zwiazku z potrzebą uzupełnienia dokumentacji, państwa domy odwiedzi przedstawiciel firmy GALMET  dyrektor handlowy na pomorze Pan Marek Wołowicz. Dokona on kontroli zrealizowanych zestawów  i uzupełni dokumentację.

Informujemy jednocześnie, iż istnieje możliwość przystąpienia do projektu "Słońce w Naszych Domach" z początkiem czerwca 2013r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: mtg.miastko@wp.pl z podaniem danych osobowych, imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.
Zwrot zaliczek wpłaconych przez każdego uczestnika będą  zrealizowane po montażu i uruchomieniu kredytu na podstawie listy wykonanej przez wykonawcę.
 


 


II Konferencja Proekologiczna

  2013-03-18 08:42:39  Eugeniusz Lisiecki      

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Starostwo Powiatowe w Bytowie oraz Urząd Miejski w Miastku byli organizatorami II konferencji proekologicznej “Energetyka odnawialna a rozwój gmin”. Konferencja trwała dwa dni i miała na celu pokazanie tego, co w ekologii udało się zrobić po pierwszej konferencji.
Organizatorzy, a przede wszystkim działacze Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego mieli się czym pochwalić, bowiem wzrosła świadomość proekologiczna wśród społeczności miasteckiej. Udało się zrealizować wielki projekt – instalacji urządzeń solarnych na prawie trzystu budynkach w gminie, a obecnie realizowany jest kolejny projekt dla czterystu rodzin w kilku gminach, w tym w Miastku. Sukcesem MTG jest też powołanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych powołanie kierunku – technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

...czytaj więcej


poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.