facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Walne zebranie członków MTG

  2013-03-17 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 21 marca (czwartek) o godz. 17.00 w sali kinowej MGOK Miastko odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego plakat


Protokół pokontrolny

  2012-03-19 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwo, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli , komisja stwierdziła, iż Beneficjant  Urząd Gminy i Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze zrealizował projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu projektu w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych osiągając wskaźniki produktu i rezultatu w 100%.

 

...czytaj więcej


Przegląd techniczny

  2012-07-30 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji w dniach od 1.08.2012 r. do 31.08.2012 r. przystępujemy do wykonania rocznego przeglądu gwarancyjnego zestawów solarnych zamontowanych w 279 obiektach mieszkalnych objętych umową nr 342/MTG/2/2010 z dn. 22.10.2010 r.

Przeglądy wykonywać będzie uprawniony serwisant Pan Marian Szuta.

Prosimy o umożliwienie dostępu do urządzeń dla serwisanta i podanie wszelkich wad i usterek zauważonych w ciągu 1 roku użytkowania

Zarząd MTG


ROZPOCZYNAMY KOLEJNE DZIAŁANIE

  2012-12-11 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

ROZPOCZYNAMY KOLEJNE DZIAŁANIE

Dnia 16 grudnia 2012r. w sali herbowej Urzędu Miasta i Gminy Miastko odbyło się spotkanie zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie, w  zebraniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Tomasz Borowski i Burmistrz Roman Ramion. Głównym tematem spotkania było przedstawienie planu dalszych działań i wybór dostawcę zestawów solarnych. Na dostawcę zestawow solarnych na nasze dachy wybrano firmę WATT , gratulujemy. Ustalono rownież, że ze względu na okres świąt zarząd wydłuża możliwość wpłat zaliczek do dnia 11 stycznia 2013r. Ustalono równiez z kazdej gminy koordynatora projektu, który będzie łącznikiem z zarządem MTG i do tych osób prosimy kierowac wszystkie zapytania i problemy, po nowym roku w 3 tygodniu stycznia zaczynamy 1 etap realizacji , czyli podpisanie umowy wykonawca i uczestnik projektu. Wykonawcą jest firma PPHiU "IWEX" Iwona Szuta z Okunina.

Harmonogram działań projektu "SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH":

 1. Spotkanie członków Zarządu MTG z przedstawicielami gmin ościennych w sprawie realizacji projektu 19-12-2012r. (zrealizowane)
 2. Podpisanie umów partnerskich Stowarzyszenia MTG z samorządami Gmin ościennych oraz stowarzyszeniami 19-12-2012  do 31-01-2013r.
 3. Podpisanie umowy trójstronnej Zarząd MTG, dostawca, wykonawca 20-12-2012 do 15-01-2013r.
 4. Szkolenia podwykonawców dotyczące montażu systemów solarnych do 20-01-2013r.
 5. Podpisywanie umów członków projektu z wykonawcą i uzyskanie niezbednych dokumentów związanych z projektem wraz z uzyskaniem kredytu (wymaganych przez bank i NFOŚiGW) od 15-01-2013r.
 6. Montaż kolektorów od 21 kwietnia 2013r.

...czytaj więcej


REKLAMACJA - JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE NA NAPRAWĘ

  2012-09-13 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

JAK ZGŁASZAĆ USTERKI INSTALACJI SOLARNYCH

W razie stwierdzenia nieprawidłowości działania instalacji solarnych należy wypełniony druk reklamacji, i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miastko. Druk reklamacji można pobrać tutaj wydrukować i wypełnić


Członkowstwo w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym

  2012-12-11 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Członkowstwo w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym

W dniu 4 grudnia 2012r. odbylo się spotkanie członków Baltyckiego Klastra Ekoenergetycznego, zorganizowane przez Biuro Koordynacyjne Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w osobach Aleksander Szopa prezes zarządu i Mieczysław Czarnecki członek zarządu. Podczas spotkania przyjęto nowych członków BKEE, wśród których znalazło się nasze Stowarzyszenie. Umowę o wzajemnym partnerstwie podpisali Prezes Zarządu BKEE, UWM  prof. dr hab. inż.. Janusz  Gołaszewski oraz Przewodniczący Rady Programowej BKEE, IMP PAN prof. J. Kiciński oraz Prezes MTG Aleksander Szopa.

Przynależność do Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego daje nam większą możliwość realizacji projektów ekoenergetycznych z dofinansowaniem nie tylko środków krajowych, europejskich (RPO), lecz i innych funduszy, ponadto możemy korzystać między innymi ze specjalistycznego doradztwa w zakresie problematyki odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem ochrony środowiska, oraz doradztwa w aspektach technicznych, organizacyjnych-administracyjnych, prawnych i finansowych. Ponadto poprzez realizację zadań związanych z monitoringiem i komunikacją w Klastrze możemy korzystać z przykładowych projektów i dokumentacji związanych z OZE.


Oświadczenie

  2012-11-30 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

OŚWIADCZENIE

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego wyraża zaniepokojenie ostatnimi publikacjami dziennikarskimi dotyczącymi Szpitala Powiatu Bytowskiego pionu Miasteckiego. Przedstawione w artykułach prasowych propozycje kadrowe i odrzucenie planów naprawczych szpitala budzi obawy społeczności Miasteckiej o dalsze losy Naszego Szpitala. Nie zaakceptujemy degradacji Szpitala polegającej na likwidacji oddziałów, a tym samym ograniczenia dostępności do usług medycznych naszej społeczności.

Nadmieniamy, iż Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze bezpośrednio po pożarze było pierwszym inicjatorem i koordynatorem prac związanych z odbudową szpitala poprzez zbiórki finansowe i materialne. To z naszej inicjatywy został zakupiony sprzęt medyczny milionowej wartości i poprzez Nasze zaangażowanie finansowe zostały odbudowane oddziały które ucierpiały w wyniku pożaru.

Szanowni Państwo będziemy pilnie śledzić decyzje władz dotyczących losów Szpital i nie pozwolimy na wszelkie próby niekorzystnych reorganizacji. Jako Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i wszyscy członkowie Stowarzyszenia czujemy się współodpowiedzialni za losy Naszego Szpitala i będziemy odpowiednio reagować.


Konferencja OZE 2012

  2012-03-26 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Konferencja OZE
W piątek (23.03) w sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się seminarium pod nazwą „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, a ochrona środowiska przyrodniczego. Przykłady dobrych praktyk. Działania władz lokalnych i regionalnych”. 

W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł Stanisław Lamczyk, senator Roman Zaborowski , przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Borowski, burmistrz Roman Ramion oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak również przedstawiciele firm GALMET, WATT, BUDERUS, największych w Polsce producentów systemów energetyki odnawialnej.

W centrum Informacji Turystycznej obrady trwały do godziny 14, następnie zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku, zwiedzili obiekty szkoły, internatu i warsztatów, gdzie od września powstanie nowy kierunek kształcenia Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne. W trakcie konferencji firmy GALMET i WATT zaoferowały pomoc w wyposażeniu pracowni praktycznej dla nowego kierunku. W imieniu wszystkich uczniów podziękował za oferty dyr szkoły Bogdan Hnat.

Foto relacja


MTG PLAN DZIAŁANIA

  2012-02-28 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni państwo

W związku z dużym zainteresowaniem działalnością Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, Zarząd informuje członków stowarzyszenia i mieszkańców gminy Miastko o działaniach zrealizowanych w ostatnim okresie, jak również pragniemy przedstawić Państwu plan działań na przyszłość. Zarząd opracował ankietę diagnozującą potrzeby społeczeństwa w zakresie instalacji OZE.

Do 11 listopada 2011 wpłynęło 617 ankiet. Wyniki ankiety:

 1. Instalacje solarne na CWU - 275 rodzin
 2. Wiatrownie przydomowe - 156 rodzin
 3. Pompy ciepła - 58 rodzin
 4. Panele fotowoltaiczne - 89 rodzin
 5. Oczyszczalnie przydomowe - 39 rodzin

................czytaj więcej

...czytaj więcej


Prelekcja o Odnawialnych Źródłach Energii

  2012-01-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Prelekcja o Odnawialnych Źródłach Energii

W dniach 25,26,27(dwa spotkania 1000 i 1200 ),30 maja 2011r. na terenie kompleksu boisk "ORLIK" w Miastku przy ulicy Sportowej, odbył się cykl pięciu spotkań o charakterze edukacyjno-informacyjnym na temat "Odnawialnych Źródeł Energii". Spotkania w ramach instrumentu elastyczności odbywały się zgodnie z harmonogramem działań zawartych planie realizacji projektu "Energia odnawialna - instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko" Inicjatorem akcji było Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze i Urząd Miejski w Miastku.
....czytaj więcej

...czytaj więcej


poprzednia 2  3  4  5  6  7  8  9  10  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.