• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

ROZLICZENIE FOTOWOLTAIKA

2021-11-27 16:36:09   Eugeniusz Lisiecki

Szanowni Państwo     

 

W związku z kończącym się etapem montażowym instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w projekcie  „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii element “ wyspy  energetycznej  Miasteckiego Klastra Energii, przechodzimy do części rozliczeniowej projektu. Jak przedstawiłem na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19-11-2021r. Zarząd opracował i przygotował  Umowę z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie, która określa wzajemne powiązania, zobowiązania, i zasady wraz z rozliczeniem finansowym każdej instalacji. Wzór umowy wraz z tabela indywidualnej wyceny instalacji zamieszczamy na stronie internetowej MTG www.mtg.miastko.pl  z prośba o zapoznanie się, ponieważ do każdego z Państwa dotrze przedstawiciel Zarządu, który podpisze Umowę z której będą wynikały zobowiązania finansowe obu stron.

Zasadą w realizacji projektów unijnych jest, że zadanie należy wykonać zapłacić dla wykonawcy i dokonać ostatecznego rozliczenia rzeczowo-finansowego. Tak wiec musimy zabezpieczyć na ten cel odpowiednie środki. W związku z powyższym od 29-11-2021r. rozpoczniemy akcję zawierania z Państwem Umów i po jej zawarciu w okresie 14 dni należy dokonać wpłat na wskazane konto. Bardzo prosimy o rzetelne podejście do rozliczeń, ponieważ każda zwłoka może spowodować duże trudności.

Szanowni Państwo Zarząd MTG rozważa również możliwość grupowego ubezpieczenia instalacji, jednakże informujemy, że jesteśmy na etapie zbierania ale musimy też zakończyć wszystkie montaże wraz z odbiorami i systemem przyłączy energetycznych, dopiero po tym okresie wrócimy do tematu.

Prosimy raz jeszcze o zrozumienie zarówno w kwestiach montażowo-odbiorczych jak i konieczności pilnego rozliczenia finansowego. Dziękujemy i pozdrawiamy.

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.

Załączniki:

Nazwa pliku Data publikacji
 UMOWA-FOTOWOLTAIKA 2021-11-27 17:06:59