• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

UMOWY DLA BENEFICJENTÓW

2021-12-15 15:34:45   Eugeniusz Lisiecki

Informacja Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego o działaniach dotyczących realizacji projektu PV

 

Szanowni Członkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego - Beneficjenci
w projekcie ,,Fotowoltaicznym”. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 19-listopada 2021 roku przedstawialiśmy stan realizacji projektu oraz wyjaśnialiśmy główne powody tego spotkania. Z powodów trwającej pandemii lub innych zapewne ważnych przyczyn nie każdy mógł uczestniczyć. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić główne treści Walnego Zebrania.

Departament Programów Regionalnych pismem z dnia 27-10-2021r. poinformował Zarząd MTG, że w wyniku przeprowadzonej szczegółowej kontroli procedury postępowania przetargowego dopatrzył się trzech nieprawidłowości. Skutkowało to nałożeniem korekty finansowej zmniejszającej dofinansowanie projektu o 10%. Zarząd MTG wystąpił do dwóch niezależnych firm prawniczych o opinię prawną. Uzyskaliśmy dwie, zbieżne ze sobą, opinie świadczące o nadinterpretacji przepisów. W związku z powyższym złożyliśmy odwołanie od tej decyzji i w tej chwili czekamy na decyzję Instytucji Zarządzającej Projektami Urzędu Marszałkowskiego.

Według umowy z wykonawcą termin zakończenia projektu to data 31-12-2021r. Po pozytywnych wszystkich odbiorach wykonawca wystawi MTG fakturę, którą w ciągu 30-dni trzeba będzie zapłacić. Zasadą w projektach unijnych jest to, że zadanie należy wykonać, zapłacić, rozliczyć oraz dotrzymanie 5-letniego okresu trwałości projektu.
W związku z powyższym Zarząd opracował i rozesłał do Państwa Umowę, z treścią której mogliście się zapoznać, gdyż została ona zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Załącznikiem do tej umowy była tabela z rozliczeniem projektu uwzględniająca 10% korekty oraz dokonanych przez Państwo wpłat ( pierwsza 1000 zł pomniejszona o kwotę 100zł jako koszt obsługi projektu - Uchwała Walnego Zebrania z 2016 roku, oraz druga wpłata jako zaliczka wkładu własnego wynikająca z kosztorysu przedinwestorskiego ustalona w 2019r.).
W tabeli podany jest całkowity koszt instalacji wynikający z kosztorysu powykonawczego – poprzetargowego, którego koszt za 1kWp ustalono na kwotę 4592 zł. Podano również kwotę dofinansowania z UE, koszt obsługi projektu (zapłatę za przeprowadzenie procedury przetargowej, koszty opinii prawnych, wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru) wynoszący 110zł za 1kW, a także dopłatę 5% za instalację na gruncie lub budynku gospodarczym (większe koszty materiałów, przekopy, itp.).

Z przedstawionych wyliczeń, w większości przypadków, należy dokonać dopłaty do instalacji i to wzbudza Państwa reakcję negatywną. Jako Zarząd, ale i uczestnicy w projekcie jest nam niezmiernie przykro, że w końcówce roku, przed samymi świętami musimy sięgnąć do naszych kieszeni i dokonać wpłat na wskazane konto. Jeżeli nie znajdziemy w budżecie środków na terminowe uregulowanie faktur, to będą nas czekały jeszcze koszty odsetek.

Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, łącznie z odwołaniem do sądu, aby te 10% do nas tzn. do Państwa wróciło. Mamy wygraną sprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie, gdzie nasza procedura przetargowa była wnikliwie badana (posiadamy opinie prawne).

Szanowni Państwo, przy okazji roznoszenia Umów spotykamy się z bardzo różnymi reakcjami od skrajnie krytycznych do pełnego zrozumienia. Należą się Państwu wyjaśnienia. Pierwsza kwestia dotyczy sensu działania Stowarzyszenia. Powstało ono w celu możliwości uzyskania dofinansowania z UE na realizację projektów. Przeciętnego mieszkańca nie byłoby stać na udział w projekcie ze względu na barierę finansową, gdyż najniższa wartość w projekcie ,,fotowoltaicznym” określona została na kwotę 3mln. zł. Nikt z nas nie mógłby zrealizować tej inwestycji samodzielnie. Zebranie do projektu 278 rodzin zrzeszonych w MTG pozwoliło na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę ok. 9,5mln.zł.

Prezes oraz czterech członków Zarządu pracujemy społecznie, nie biorąc żadnego wynagrodzenia. Chcemy zrobić dla nas wszystkich coś pożytecznego, nowoczesnego i ekonomicznego. Dostajemy telefony z wieloma ciepłymi słowami ale też mamy telefony z przykrościami, obelgami oraz z kategorycznymi stwierdzeniami o niezapłaceniu kwot wynikających z rozliczenia. Informujemy Państwa, że w umowach mogą pojawiać się różne błędy, zarówno w pisowni jak i te dotyczące finansów. Przepraszamy za wynikłe pomyłki i prosimy o kontakt w celu ich zweryfikowania. Podkreślamy, że nie mamy pracowników biura obsługi - pracujemy w pięcioosobowym zespole i błędy jak każdemu człowiekowi mogą się przytrafiać. Wszelkie sprawy montażowe, zgłoszeń do Energa SA, instrukcji obsługi lub dostępu do aplikacji kontrolnej proszę kierować do firmy wykonawczej  FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K Kudrowice 12, koło Pabianic (informacje u koordynatora projektu Pana Arkadiusza Fijałkowskiego tel. kontaktowy  533199983).

Informujemy, że inspektorem nadzoru technicznego całego projektu jest Pan Michał Sondej – nr telefonu 607280947. Wszelkie urządzenia, jak i materiały zastosowane w projekcie, będą przedstawione na naszej stronie internetowej. Zarząd podkreśla, że zarówno instalacje PV jak i pompy ciepła są wykonane w bardzo wysokim standardzie w systemie SOLAR EDGE dającym możliwość stałego podglądu. Przez zastosowanie optymalizatorów mocy i aplikacji w nośnikach elektronicznych (komputer, telefon) na bieżąco można śledzić pracę tych urządzeń.

Wszelkie problemy i uwagi dotyczące realizacji projektu prosimy kierować do Prezesa Zarządu:

Aleksander Szopa tel. 664747781.

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo pomyślności i zdrowia.

 Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego


Zarząd będzie proponował zbiorowe ubezpieczenie instalacji i przedstawimy propozycję na początku stycznia przyszłego roku.