• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

Uwaga

2023-08-10 07:43:01   Eugeniusz Lisiecki

Informacja Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

dotycząca rozliczenia realizacji programu fotowoltaicznego

          Szanowni Członkowie MTG, uczestnicy w projekcie fotowoltaicznym i pomp ciepła. Jak informowaliśmy na ostatnim Nadzwyczajnym Zebraniu Członków MTG zakończyliśmy realizację projektu fotowoltaicznego pozytywnym protokołem końcowym z Urzędem Marszałkowskim potwierdzającym rzetelność i prawidłowość całego procesu wykonawczego w/w przedsięwzięcia. Wynikiem pracy Zarządu są oszczędności wynikające z finansowego rozliczenia projektu . W związku z tym Zarząd przedstawił Walnemu Zebraniu propozycję podjęcia dwóch Uchwał:  
    1. Dotyczyła przeksięgowania z konta stowarzyszenia ok. 70 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich (50zł.za 1 rok) na okres 5-ciu lat (tj. okres trwałości             projektu) dla każdego uczestnika w projekcie kwotą 250zł. 
    2. Na wniosek członka MTG dotyczyła przeznaczenia kwoty 200 tys. zł. na zwrot udziałów procentowo do 1kW, wynikających z finansowego rozliczenia projektu.   
         
Obie Uchwały większością głosów zostały przyjęte.  Zarząd MTG po dokonaniu ostatecznych wyliczeń podjął decyzję o zwrocie dla każdego uczestnika w projekcie 140 zł. za 1kW. mocy zestawu fotowoltaicznego i 70 zł. mocy pomp ciepła (przykładowo instalacja 5kW x 140zł zwrot będzie wynosił 700 zł).  Obecnie przygotowujemy tabele z wyliczeniami poszczególnych instalacji, zwroty będą przelewane na Państwa rachunki bankowe.

Aby tego dokonać z zachowaniem wszystkich procedur (RODO) i bezpieczeństwa kont bankowych członkowie Zarządu będą prowadzili dyżury w dniach od 16 sierpnia do 1 września w godz. Od 17,00 do 18,30 w siedzibie stowarzyszenia Miastko, ul. Grunwaldzka 1 (wejście od strony prokuratury) celem składania oświadczeń o numerach kont na które członek Zarządu dokona przelewu środków.   
Bardzo prosimy o osobiste stawiennictwo. (informacje o koncie do wpłaty wysłane e-mailem nie będą brane pod uwagę).
    Informujemy również, że nie wszyscy z Państwa dokonali poprzednich wpłat wynikających z wstępnych kosztorysów przed wykonawczych i podpisaniem umów z MTG, wszystkie te kwestie będziemy chcieli załatwić.
Wszelkie sprawy informacyjne wyjaśnimy dzwoniąc pod nr. Tel. 664747781, lub drogą        e-mail: mtg@miastko.pl

         Wszystkich oczekujących na realizację projektów w OZE informujemy, że Zarząd jeżeli pojawią się środki z KPO, lub środki strukturalne UE lub innych jak Norweskie środki pomocowe to będziemy Państwa informować i realizować przedstawione zamierzenia.  

        Wszystkim Członkom Stowarzyszenia życzymy udanych wakacji i miłego wypoczynku urlopowego.

                               Z pozdrowieniami Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego