• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

PROJEKT 2024

2024-01-25 13:07:29   Eugeniusz Lisiecki

Rusza nowy projekt MTG zapraszamy do składania deklaracji , pliki są dostępne  poniżej

Pliki do projektu

 MATERIAŁ DO OBEJRZENIASzanowni Państwo

          W związku z rozpoczęciem naboru (pierwsza edycja) do projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy wsparcie dotacyjne do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii zwróciłem się do Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii z poniższym pismem:

 

  Szanowni Państwo w związku z ogłoszeniem o rozpoczęciu naboru do projektu konkursowego w ramach KPO i zwiększenia odporności, inwestycja B2.2.2 instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych. Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

             Wskazana grupa docelowa beneficjentów: 1. Klastry energetyczne     2. Wspólnoty energetyczne  3. Obywatelskie społeczności energetyczne OZE

        Pytania:

1. Czy stowarzyszenie działające w oparciu o Ustawę z 1989r z późniejszymi zmianami (dołączony Statut) nie prowadzące działalności gospodarczej, którego cele statutowe określają realizację projektów w obszarze OZE tj. wytwarzanie i dystrybucja energii, mogący działać w partnerstwach z np. jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami i innymi instytucjami mieści się w definicji obywatelskie społeczności energetyczne OZE i może przystąpić do w/w konkursu i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach tegoż konkursu?

2. Jakie dokumenty lub warunki ( w tym możliwe zmiany w zapisach statutowych) musi spełnić Stowarzyszenie Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze (ponad 1200 członków, zrealizowane 3 projekty inwestycyjne w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego) aby bez przeszkód prawnych móc wystąpić z wnioskiem do w/w konkursu ( w załączeniu Statut Stowarzyszenia)

 

      W związku z bardzo krótkim okresem do składania wniosków ( 12-12-2023 do 29-02-2024) i biorąc pod uwagę okres świąteczny proszę o potraktowanie sprawy jako PILNE i możliwe bezzwłoczne udzielenie na w/w pytania. Bardzo dziękuję.

                                Aleksander Szopa Prezes Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

 

W dniu 26-01-2024 r otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 

"Witam,

 na chwilę obecną regulamin dopuszcza udział obywatelskich społeczności energetycznych. Jednakże w związku z tym, że przepisy w tym zakresie wejdą w życie dopiero 24.08.2024 nastąpi konieczność korekty regulaminu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba rozważona zostanie m.in. możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub możliwość składania wniosków przez podmioty, które spełniają zapisy art. 11zi PE mówiącego o formach w jakich może wykonywać działalność OSE m.in:

1)     stowarzyszenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego;

 

naczelnik wydziału

Wydział Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej"

 

              Oznacza to, że rozpoczęty projekt przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze będzie możliwy do realizacji i skorzystania z możliwości aplikacyjnych już z pierwszej edycji. Ponadto oprócz członków MTG możliwość skorzystania z dofinansowania mogą skorzystać m.in.  Mikro, Małe  i średnie przedsiębiorstwa, j.s.t. i jego jednostki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, fundacje i inne. Możliwości te mogą być rozważone przez Zarząd MTG na zasadzie przystąpienia do członkostwa w struktury stowarzyszenia. Dzięki tym informacją nasz projekt może być bardzo atrakcyjny i prowadzący do częściowego uniezależniania się od zewnętrznych dostawców energii. Możliwość dofinansowania projektu od 1mln. do 50mln.zł poziom dotacji do 90% kosztów kwalifikowalnych.

                         Z wyrazami Szacunku

                Aleksander Szopa prezes MTG