• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

Instalacja fotowoltaiczna

2020-09-09 10:25:28   Eugeniusz Lisiecki

Szanowni Członkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego Beneficjenci w projekcie "Fotowoltaicznym". Zdajemy sobie sprawę z Państwa oczekiwań w sprawie realizacji projektu i fizycznym montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na Waszych posesjach. Również jako Zarząd oraz wybrana z pośród członków MTG Komisja Przetargowa chcielibyśmy aby ta chwila nastąpiła możliwie jak najszybciej. Jednakże procedura przetargowa w nowej obowiązującej formule ( przetarg Unijny) rządzi się swoimi prawami, określonymi i zawartymi w Ustawie o Zamówieniach Publicznych do których w naszym przypadku MTG jest zobowiązane. 
 Informujemy Państwo, że w dniu 31-07-2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż systemów PV i pomp ciepła czyli realizację zadania z dofinansowaniem prawie 85% z RPO dla Woj. Pomorskiego. W przetargu nieograniczonym złożono cztery oferty z następującymi kwotami ofertowymi:

1. Pro-Eco Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia 5.279.316,40 zł

2. JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino 5603.891,32 zł

3. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K Kudrowice 12 95-200 Pabianice 6.569.063,51 zł

4. EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów 8.992.466,90 zł

Obecnie trwa szczegółowa analiza ofert złożonych w postępowaniu przetargowym oraz uzupełniane przez oferentów dokumentów ( certyfikaty, karty techniczne mikroinstalacji i pomp ciepła), potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.