• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

Składki członkowskie

2020-04-14 10:15:25   Eugeniusz Lisiecki

Drodzy Państwo członkowie MTG
Zarząd stowarzyszenia prosi o dokonanie wpłaty składek członkowskich za rok 2019 i 2020 do dnia 15.01.2021r. Osoby, które nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy członków MTG i nie będą mogły uczestniczyć w kolejnych projektach. Osoby które zamierzają złożyć deklarację proszone są dołączenie dowodu wpłaty. Deklarację i dowód wpłaty można wysłać na e-mail: mtg@miastko.pl
konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

Zarząd MTG